Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 28. března 2018

 

  1. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o účetní závěrce a výroku auditora k hospodaření a účetnictví ÚJČ AV ČR za r. 2017 a o návrhu rozpočtu ÚJČ AV ČR na r. 2018 a výhledu financování do r. 2020.
  2. Dozorčí rada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření Ústavu pro jazyk český AV ČR za r. 2017.
  3. Dozorčí rada schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ AV ČR za r. 2017.
  4. Dozorčí rada se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedu, aby výsledky hlasování předal místopředsedovi AV ČR za III. VO.

 


prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR