Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 31. října 2017

 

  1. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci ředitele ÚJČ o současném stavu ÚJČ.
  2. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ÚJČ v r. 2017 a o střednědobém výhledu financování do r. 2019 a požádala o dodání opravené tabulky čerpání rozpočtu k 31. 10. 2017.
  3. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o tvorbě nových vnitřních předpisů a zvažovaných řešeních účetních a personálních systémů.
  4. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o dislokaci ÚJČ.
  5. Dozorčí rada určila auditorskou firmu AUDICO, s. r. o., pro ověření účetní závěrky ÚJČ za r. 2017 a požádala ředitele ÚJČ, aby s ní aktivně a průběžně spolupracoval.

 


prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR