Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 10. dubna 2017

  1. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o účetní závěrce a výroku auditora k hospodaření a účetnictví ÚJČ AV ČR za r. 2016 a o návrhu rozpočtu ÚJČ AV ČR na r. 2017.
  2. Dozorčí rada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření Ústavu pro jazyk český AV ČR za r. 2016 a doporučila řediteli a Radě ÚJČ AV ČR zapracovat do textové části několik změn.
  3. Dozorčí rada schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ AV ČR za r. 2016 a pověřila předsedkyni, aby ji předala místopředsedovi AV ČR za III. VO.
  4. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o podávaných grantových projektech a o Příkazu ředitele pro podávání návrhů grantových a programových projektů v ÚJČ.
  5. Dozorčí rada projednala podnět 2 zaměstnanců ÚJČ a stanovisko k činnosti bývalého ředitele ÚJČ zohlednila v hlasování o manažerských schopnostech ředitele ve vztahu k pracovišti.
  6. Dozorčí rada se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedkyni, aby výsledky hlasování předala místopředsedovi AV ČR za III. VO.

 

 

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
předsedkyně Dozorčí rady ÚJČ AV ČR