Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 3. listopadu 2016

  1. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ÚJČ AV ČR v r. 2016 a stručných výhledech financování na r. 2017.
  2. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR určila auditorskou firmu AUDICO, s. r. o., pro ověření účetní závěrky ÚJČ za rok 2016.
  3. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR projednala podnět 2 zaměstnanců ÚJČ z 26. 7. 2016 a po obšírné diskusi konstatovala, že do její působnosti nespadá řešení pracovněprávních záležitostí. Současně s uspokojením vzala na vědomí informaci, že ředitel ÚJČ zajistí nastavení jasných pravidel pro podávání a řešení grantů a projektů.


JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. předsedkyně Dozorčí rady ÚJČ AV ČR