Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 15. února 2016

  1. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., nepovažuje návrh na ideální spoluvlastnictví objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, za ideální, především proto, že není jasná prostorová kapacita objektu.
  2. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o získaných projektech.

 

 

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
předsedkyně Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.