Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 16. prosince 2015

  1. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ÚJČ v r. 2015 a výhledech financování v r. 2016.
  2. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzala s uspokojením na vědomí informaci o následné kontrole provedené v ÚJČ Kontrolním odborem KAV ČR.
  3. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o budově Hybernská a ztotožňuje se s usnesením Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i., ze dne 2. 11. 2015: „Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pokládá budovu Hybernská 1000/8 Praha 1 za vhodnou pro umístění pražské části Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., podle stavebního programu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; předpokládá, že budou respektovány požadavky ÚJČ formulované ve stavebním programu ze dne 29. 10. 2015 předloženém vedením ÚJČ, a je připravena jednat o dalším postupu a o detailech tohoto stavebního programu“.
  4. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., určila auditorskou firmu AUDICO, s. r. o., pro ověření účetní závěrky ÚJČ za rok 2015.