Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 23. září 2015

  1. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., žádá ředitele ÚJČ, aby s přihlédnutím k usnesení Akademické rady ze dne 2. 9. 2015 a k rozšíření objemu budovy Hybernská znovu zvážil svůj postoj a definitivně potvrdil prostorové požadavky ÚJČ v budově Hybernská.
  2. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., se domnívá, že odmítnutí prostor vyznačených ve Studii využitelnosti objektu Hybernská 1000/8, Praha 1 – 10/2014 může v budoucnu ztížit řešení dislokace ÚJČ.
  3. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., doporučuje, aby se otázkou umístění ÚJČ v budově Hybernská zabývala též rada ÚJČ.