Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 8. června 2015

  1. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., projednala a vzala na vědomí s připomínkami výroční zprávu a výrok auditora k hospodaření a účetnictví ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2014 a pověřila předsedkyni, aby o tom informovala Radu ÚJČ AV ČR, v. v. i.
  2. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., na r. 2015.
  3. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2014 a pověřila předsedkyni, aby ji předala místopředsedovi AV ČR za III. VO a řediteli ÚJČ AV ČR, v. v. i.
  4. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedkyni, aby výsledky hlasování předala místopředsedovi AV ČR za III. VO.

 

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
předsedkyně Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.