Odešla doktorka Jaroslava Hlavsová

Jaroslava Hlavsová při terénním nářečním výzkumu

V sobotu 9. září 2023 ve věku 89 let zemřela PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc., dialektoložka a etnoložka, dlouholetá pracovnice Ústavu pro jazyk český, spoluautorka Českého jazykového atlasu a popularizátorka lingvistiky. Více o její životní dráze a významu se dočtete zde.

 

Činnost Jaroslavy Hlavsové v oblasti vědeckého zkoumání českého jazyka i popularizace češtiny byla rozsáhlá a podnětná. Byla mimo jiné autorkou oblíbených rozhlasových pořadů o jazyce, v nichž dokázala posluchače zaujmout pestrým výběrem zajímavých témat a vzbudit u nich zájem o jazyk a jeho fungování nejen v současné společnosti, ale i v dobách minulých.

 

Z bohatých odborných zájmů dr. Jaroslavy Hlavsové připomeňme její působení v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český. Významná byla její spolupráce na celoúzemním nářečním výzkumu, který probíhal v letech 1964–1976. Podílela se na jeho přípravných fázích (tvorba dotazníku a sítě výzkumných lokalit) a zapojila se do přímého terénního výzkumu v 31 vesnicích a 7 městech. Na základě shromážděného materiálu vznikl šestidílný Český jazykový atlas (knižně 1992–2011) a dr. Hlavsová je autorkou 32 map s komentáři publikovaných v prvních dvou svazcích (např. sedět na bobku, knedlík, drobenka, pomlázka (svazek prutů), kopretina).

 

Obzvlášť záslužným počinem je řada příspěvků, v nichž velmi podrobně sledovala historii dialektologie jako vědního oboru (publikováno v časopise Naše řeč: Počátky české dialektologie aj.).

Zabývala se jazykovou kulturou, úlohou spisovného jazyka, obecnými otázkami lingvistickými, sociolingvistickými tématy. Nezůstávala však jen u jazykovědných bádání, ale zapojila se i do mezioborové spolupráce, neboť jejím dalším odborným zaměřením byla etnologie.

 

Dr. Jaroslava Hlavsová se zajímala též o dění v naší společnosti. Připomenout si ji můžeme díky jejímu zapojení do projektu Paměť národa, kde vzpomínala například na osvobození Motola.

 

Osobnost Jaroslavy Hlavsové připomíná medailon publikovaný k jejím sedmdesátým narozeninám v  Naší řeči.

 

Na fotografii je Jaroslava Hlavsová při terénním nářečním výzkumu.

14. 9. 2023