Pozvánka na online přednášku

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky Redokojo kolajdo aneb nářečí českého jazyka ve 21. století, kterou prosloví Marta Šimečková. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 27. 1. 2022 od 18 hodin. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Podrobnou anotaci naleznete zde.

Je tradováno, že tradiční teritoriální dialekty jsou na ústupu. Působením řady faktorů, jako je vliv školní výuky, médií nebo migrace obyvatelstva, postupně dochází k potlačování výrazných nářečních jevů, a to zvláště v mluvě mladší a střední generace. Aktivně jsou užívány jen některé dialektické prvky, které se zpravidla staly součástí interdialektu, popř. u nichž jejich uživatelé netuší, že jejich volbou mohou upozornit na svůj původ.
Přednáška je rozdělena do dvou částí. V první se budu zabývat současným stavem teritoriálních dialektů se zvláštním zřetelem k centrální středomoravské podskupině (tzv. hanáčtině). Na konkrétních příkladech si ukážeme, které jevy jsou stále živé, které lze naopak pokládat za rezidua, a které dokonce upadly v zapomnění. Poslechneme si audiozáznamy s tradiční nářeční vrstvou a porovnáme je s nahrávkami ze současnosti. Pokusíme se i o prognózu vývoje tzv. hanáčtiny, u níž v posledních letech sledujeme zvláštní jev – snahu místních rodáků o její obrození.
Druhá část představí proměnu nářečí z funkční perspektivy – od prostředku každodenní mluvené komunikace přes jazyk literární až po prostředek reklamní kampaně. Krátce se zastavíme u role dialektů v neoficiální elektronické komunikaci, též u postojů k nim ze strany laické veřejnosti. V závěru přednášky proběhne krátké dotazníkové šetření, do něhož se budou moci zapojit všichni zájemci o nářečí českého jazyka.

7. 1. 2022