Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Etymologický slovník jazyka staroslověnského je jediný dokončený etymologický slovník na světě, který etymologicky analyzuje slovní zásobu nejstaršího slovanského spisovného jazyka. Představuje zralý plod úsilí tří generací brněnských slavistů a etymologů, a symbolizuje tak v jistém smyslu také kontinuitu moderního českého bádání o slovanských jazycích a literaturách. Vykládá v úplnosti původ celé slovní zásoby staroslověnštiny, na 1164 stranách obsahuje 2469 heslových slov. ESJS, jehož první sešit vyšel v roce 1989, zaznamenal velmi širokou odezvu ve vědecké komunitě, o čemž svědčí 42 vesměs pozitivních recenzí z celého světa (Austrálie, Bulharsko, Francie, Itálie, Chorvatsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Ukrajina, USA) a nepočítaně citací, protože se stal standardním referenčním dílem ve slovanské a indoevropské historicko-srovnávací jazykovědě. Má velký význam i z hlediska kulturního: staroslověnština hraje, jak známo, důležitou roli v jazykové kultuře a slovesnosti Slovanů a výklad její slovní zásoby významně napomáhá kulturu a slovesnost Slovanů osvětlit. Má rovněž interdisciplinární přesah, protože slouží nejen jazykovědcům a filologům, ale také historikům, etnologům a literárním vědcům.
Devatenáct sešitů ESJS obsahujících výklady slov je doplněno dvěma sešity rejstříků slov slovanských a neslovanských, která se vyskytují ve slovníku. Díky těmto podrobným rejstříkům je práce se slovníkem a orientace v něm mnohem snazší, a slovník tak může suplovat v jisté míře i slovník všeslovanský, případně slovníky jednotlivých slovanských jazyků včetně češtiny.

 

Za příběhem jednoho etymologického slovníku (AB / Akademický bulletin 2/2023)

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 21. Rejstříky neslovanských jazyků (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2022. ISBN 978-1-263-1751-7.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 20. Rejstříky slovanských jazyků (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2021. ISBN 978-1-263-1692-3.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 19 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2018. ISBN 978-80-263-1501-8.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 18 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU.  2016. ISBN 978-80-263-1107-2.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 17 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2014. ISBN 978-80-263-0843-0.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 16 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2012. ISBN 978-80-263-0304-6.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 15 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2010. ISBN 978-80-7399-198-2.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 14 (red. I. Janyšková). Praha: Academia. 2008. ISBN 978-80-200-1766-6.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 13 (red. I. Janyšková). Praha: Academia. 2006. ISBN 80-200-1426-8.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 12 (red. A. Erhart). Praha: Academia. 2004. ISBN 80-200-1237-0.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 11 (red. A. Erhart). Praha: Academia. 2002. ISBN 80-200-1002-5.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 10 (red. A. Erhart). Praha: Academia. 2000. ISBN 80-200-0719-9.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 9 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1999. ISBN 80-200-0767-9.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 8 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1998. ISBN 80-200-0697-4.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 7 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1997. ISBN 80-200-0530-7.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 6 (red. E. Havlová – A. Erhart). Praha: Academia 1996. ISBN 80-200-0537-4.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 5 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1995. ISBN 80-200-0534-X.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 4 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1994. ISBN 80-200-0491-2.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 3 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1992. ISBN 80-200-0031-3.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 2 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1990 ISBN 80-200-0222-7.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 1 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1989. ISBN 80-200-0222-7.