Slovanský jazykový atlas

 

Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů. Dosud bylo vydáno sedmnáct fonetických a lexikálních svazků v různých slovanských zemích. Svazek Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt (2019) k vydání připravila česká redakce(editorky svazku M. Ireinová a P. Přadková jsou též autorkami či spoluautorkami map a komentářů, spolu s N. Antropovem a P. Gricenkem vypracovaly úvodní studii, která se věnuje problematice metatezí likvid v nářečích slovanských jazyků). V roce 2012 dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR uspořádalo v Univerzitním centru Šlapanice zasedání Mezinárodní komise OLA a mezinárodní pracovní skupiny OLA při Mezinárodním komitétu slavistů.

 
 
Publikace:
Вопросник Общеславянского лингвистического атласа. Наука, Москва 1965.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. Наука, Москва 1965–.
Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск: Общие принципы. Справочные материалы. Наука, Москва 1994 (2., opravené a doplněné vydání).
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая:
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 1. Рефлексы *ě. Српска академиja наука и уметности, Београд 1988.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 2а. Рефлексы *ę. Наука, Москва 1990.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 2б. Рефлексы *ǫ. Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa 1994.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 4a. Рефлексы *ъ, *ь. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2006.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 4б. Рефлексы *ъ, * ь. Вторичные гласные. Македонска академиja на наукитe и уметностите, Скопје 2003.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 5. Рефлексы *o. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Институт славяноведения, Москва 2008.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 6. Рефлексы *e. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Институт славяноведения, Москва 2011.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 9. Рефлексы *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Academia, Praha 2019.
Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная:
Общеcлавянский лингвистический атлас. Cерия лексико-словообразовательная. Выпуск 1. Животный мир. Наука, Москва 1988.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Cерия лексико-словообразовательная. Выпуск 2. Животноводство. Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa 2000.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Cерия лексико-словообразовательная. Выпуск 3. Растительный мир. Нацыянальная акадeмія навук Беларусі, Мінск 2000.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Cерия лексико-словообразовательная. Выпуск 4. Сельское хозяйство. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. VEDA, Bratislava 2012.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Cерия лексико-словообразовательная. Выпуск 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Институт славяноведения, Москва 2007.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Cерия лексико-словообразовательная. Выпуск 8. Профессии и общественная жизнь. Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa 2003.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Cерия лексико-словообразовательная. Выпуск 9. Человек. Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2009.
Общеcлавянский лингвистический атлас. Cерия лексико-словообразовательная. Выпуск 10. Народные обычаи. Нестор-История, Москва 2015.