Přijímání dokumentů

 

Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat:
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 123/4
118 00 Praha 1

 

Elektronické dokumenty jsou přijímány na adrese: ujc@ujc.cas.cz
ID datové schránky: cqjncc5

 

ÚJČ přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:
pdf, PDF/A, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, mp3.
Podporovaná předávací média: CD / DVD, USB flash memory stick.
Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 4 MB
Velikost zprávy dodávané pres datovou schránku: 10 MB

 

ÚJČ nepřijímá:

  • komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž je přistup chráněn heslem,
  • datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ÚJČ, popřípadě způsobilý poškodit ÚJČ zneužitím informací); projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.

 

V případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu, u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej ÚJČ o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ÚJČ ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ÚJČ dokument nezpracovává.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.