Základní kontakty


Telefonické dotazy:

 

Telefonická linka jazykové poradny: +420 257 531 793
Provozní doba: v pracovní dny v době 10–12 hodin

 

 

Písemné dotazy:
 
E-mailové poradenství neposkytujeme. Složitější nebo obsáhlejší otázky lze zodpovědět formou placené písemné expertizy. Vyhotovení takových písemných odpovědí, posudků a expertiz je zpoplatněno a tazatelům zasíláno poštou nebo e-mailem. Výše ceny je stanovena v závislosti na náročnosti zpracování posudku (min. 300 Kč + DPH + manipulační poplatek a poštovné). Zaplatit je možno pouze platbou na účet. Pro eventuální upřesnění dotazu a případné konzultace prosíme tazatele o sdělení jejich telefonního čísla.
 
Písemné žádosti přijímáme na adrese:
Jazyková poradna
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4
118 51  Praha 1
 
Žádosti o písemnou placenou expertizu lze zasílat též na e-mailovou adresu poradna at ujc.cas.cz. Do předmětu zprávy napište „Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz“.
 
Vyhrazujeme si právo nereagovat na dotazy, jejichž autoři nerespektují zásady slušné a zdvořilé komunikace.