Zajímavé dotazy

Dotaz:

V diskusi na stránkách věnovaných Slovinsku jsem narazil na dvojí podobu jména přístavu, proto se chci zeptat, zda je správně město Pirana, nebo město Piraň.

 

Odpověď:

Ani jedna z podob, které uvádíte, není v případě daného města korektní. Zmíněný slovinský přístav se jmenuje Piran (viz např. Geografický místopisný slovník světa). Toto jméno je rodu mužského a skloňujeme je pravidelně podle neživotného vzoru „hrad“ (2. p. Piranu). Přestože v databázi Českého národního korpusu SYN, verze 9, lze ojediněle nalézt i podoby zakončené ve 2. pádě na -a (do slovinského Pirana) nebo několik málo výskytů, kdy je město nazýváno *Piraň a skloňováno podle vzoru „píseň“ (v Pirani), jako noremní hodnotíme pouze tvary zmíněného maskulina Piran (v uvedeném korpusu nalezneme více než 400 dokladů svědčících ve prospěch dané podoby).

 

hm 

25. 7. 2022