Zajímavé dotazy

Dotaz:
Je nějaký významový rozdíl mezi vazbami zaměnit něco s něčímzaměnit něco za něco? Setkal jsem se s názory, že první uvedená vazba nese význam nežádoucí záměny, například zaměnit hřib s muchomůrkou, zatímco druhá by měla vyjadřovat spíše výměnu, např. zaměnit auto za jízdní kolo. Je to pravda?


Odpověď:
Vámi uvedené tvrzení platí jen částečně. Z údajů ve Slovníku slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (Academia, Praha 2005) vyplývá, že u slovesa zaměnit ve významu ‚omylem vzít, užít, považovat něco/někoho za něco/někoho jiného téhož druhu‘ můžeme volit jak vazbu zaměnit něco/někoho s něčím/někým, tak zaměnit něco/někoho za něco/někoho, případně pouze zaměnit něco/někoho. Jsou zde uvedeny následující příklady: Nezkušený houbař snadno zamění žampion za muchomůrku zelenou. Snad voliči nezamění bílou obálku pro volby do Senátu se šedou pro komunální volby. Šatnářka zřejmě ty dva kabáty zaměnila. Naproti tomu ve významu ‚vyměnit, vystřídat‘ je náležité pouze spojení s předložkou za, například Leckdo už zaměnil řemeslo za život kočovníka. Je tedy zřejmé, že vazbu zaměnit něco za něco lze užít v obou významech.

 

jr  
 

4. 7. 2022