Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jak se správně přepisuje název oblíbené korejské kvašené zeleniny? Nejčastěji vídám anglickou podobu kimchi. Je možné psát název i česky?

 

Odpověď:

Výkladové slovníky češtiny výraz nezachycují, protože s názvem pikantního korejského salátu z fermentované zeleniny jsme se podle dokladů z Českého národního korpusu v českých textech začali setkávat častěji až po roce 2010; první ojedinělé doklady jsou z beletrie konce 90. let minulého století. Obliba tohoto pokrmu v posledních letech stoupá, stejně tak stoupá i množství příkladů užití. Pravopisná podoba není zatím podle textů v ČNK a na internetu úplně ustálená.

 

V nabídce hotového výrobku vídáme poměrně často anglický přepis kimchi (např. ve spojení korean kimchi, classic kimchi, kimchi original). V publicistických textech popisujících tradiční výrobní postup se řidčeji objevuje přepis kimčchi, naznačující původní výslovnost aspirované hlásky (přídech; zápis -čch- známe i ze jména dějiště zimních olympijských her v roce 2018 – Pchjongčchangu). Ojediněle se můžeme setkat také s podobami salát kim-chi, kim chee, kimchee. Nejhojněji je však v textech zastoupen zjednodušený přepis kimči, který odpovídá obvykle užívané české výslovnosti.

 

Počeštěná podoba kimči je zcela v pořádku. Je proto jako základní uvedena v Internetové jazykové příručce. Jako variantní lze doporučit transkribovaný přepis kimčchi. Ostatní zmíněné pravopisné podoby v českém textu za vhodné nepovažujeme.

ač 

19. 5. 2022