Zajímavé dotazy

Dotaz:
Potřebujeme do titulků filmu napsat, že oběd byl eňo ňůňo. Dohadujeme se, zda psát eňo, nebo éňo, a chceme se ujistit, že ů (s kroužkem) ve slově ňůňo je v pořádku.

 

Odpověď:
Obdobné expresivní výrazy nebývají ve výkladových slovnících spisovné češtiny zachyceny. Vzhledem k tomu, že jde o neformální výrazový prostředek, jehož uplatnění ve spisovných projevech se nepředpokládá, není jeho pravopisná podoba stanovena závazně a mohou se v ní projevit různé odchylky.
Ve Slovníku nespisovné češtiny jsou pro vyjádření významu ‚vynikající‘ uvedeny varianty eňo něňoeňo ňuňo. Doklady z ČNK a internetu ukazují, že největší frekvenci má podoba eňo ňuňo, dále pak eňo ňůňo (starší televizní soutěžní pořad s názvem Eňo-ňůňo je záměrně ponechán stranou, přestože možná mohl některé pisatele volící podobu s -ů- ovlivnit). Přestože citoslovečné výrazy píšeme obvykle s ú (cukrú, vrkú, ), je zápis ňúňo doložen jen ojediněle. Rovněž varianta éňo je velmi řídká.
I když u zápisu nekodifikovaných nespisovných slov máte možnost volby, považujeme za vhodné v titulcích užít nejčastěji doloženou podobu, a to eňo ňuňo, popř. eňo ňůňo.
 

ač 

9. 5. 2022