Zajímavé dotazy

Dotaz:
Jak se vlastně správně nazývají hráči curlingu? Obvykle vídám psáno curler, curleři, ale už několikrát jsem se setkal s označením curlař, curlaři.

 

Odpověď:
Dnes už se asi těžko najde někdo, kdo by nevěděl, že hra dvou družstev, jejímž cílem je dopravit po ledové dráze zaoblené žulové kameny do kruhového terče, při níž se k usměrnění kamenů využívá zametání dráhy speciálními košťaty, se jmenuje curling. Kořeny této hry jsou ve Skotsku, kde se curling původně hrál na zamrzlých jezerech. Od roku 1998 je curling jednou z pravidelných disciplín zimních olympijských her. Obdobným sportem, pocházejícím z Tyrolska a Bavorska, který má dlouho tradici i u nás, je metaná (ta má zimní a letní verzi).

 

Slovo curling zachovává v češtině původní pravopisnou podobu. Nový akademický slovník cizích slov (Academia 2007) uvádí krátkou výslovnost [kerlink], Internetová jazyková příručka (IJP) a Akademický slovník spisovné češtiny (ASSČ) připouštějí vedle toho i výslovnost s kvantitou [kérlink], ve 2. pádě [kerlingu, kérlingu].

 

S přídavným jménem curlingový (curlingové kameny, curlingová strategie, curlingový turnaj) v praxi žádné problémy nejsou, je odvozeno nejběžnější příponou -ový.

 

Pokud budeme sledovat pojmenování hráčů, najdeme v ČNK a na internetu trojí doklady: curleři, curlaři, curlingáři. Podoba curlingáři se objevovala značně sporadicky, a to převážně v době, kdy se o curlingu začalo u nás psát více (Všichni se těšíme na ty okamžiky, až se bobisté vrhnou na svá koryta, až curlingáři začnou posílat čajníky po ledu). O něco četnější je pojmenování curlaři, nejnověji doložené ve větě Paulovi, první čeští curlaři na olympiádě, mají po čtyřech zápasech dvě výhry a stejný počet porážek. Přípona -ař/-ář je u pojmenování sportovců dosti produktivní. Je to významná univerbizační přípona, hojně uplatňovaná ve slangu, odkud mnohé názvy pronikají i do spisovného jazyka, např. závodník v desetiboji desetibojař (obdobně běžkař, lyžař, oštěpař, sjezdař, cyklokrosař, slalomář, košíkář, motorkář). Pro označení hráče curlingu se však neprosadila.

 

Činitelské názvy cizího původu totiž mívají velice často příponu -er, např. bloger, busker, dealer, developer, headhunter, koroner, messenger, punker, sniper, sommelier, squatter, youtuber; ze sportovců zmiňme podstatná jména sprinter, stoper, boxer, kickboxer, biker, musher, paraglider. Do této skupiny patří i pojmenování hráčů curlingu: curler, curlerka, curleři. Výslovnost může být – stejně jako u curlingu – dvojí: [kerler, kérler]. O začlenění těchto slov do češtiny svědčí množství dokladů z ČNK a internetu. Jejich pravopisnou podobu, skloňování i výslovnost můžete ověřit v IJP.

 

ač 

7. 2. 2022