Zajímavé dotazy


Dotaz:
Překládám román a zarazil jsem se u překladu anglické věty I’m nobody, jíž chce postava vyjádřit, že není ničím důležitá. Větu jsem přeložil jako Nejsem nikdo, nicméně redaktor navrhuje Jsem nikdo. Je ale vlastně mezi uvedenými větami významový rozdíl?

 

Odpověď:
V tomto kontextu opravdu mezi větami není sémantický rozdíl, uvedenému významu odpovídají obě dvě. Patrně vás zarazila neobvyklá skutečnost, totiž že význam zůstává týž bez ohledu na užití či neužití záporné podoby slovesa. V češtině je běžná tzv. negativní shoda, což znamená, že se zápornými zájmeny se pojí záporný tvar slovesa – jde tedy o dvojí zápor, který naopak třeba angličtina považuje za skladební chybu. Česká věta Nejsem nikdo je tedy zcela ústrojná a správná, podobně jako třeba analogicky utvořená věta Nepřišel nikdo. A nyní k redaktorově verzi: zatímco větu Přišel nikdo by rodilý mluvčí češtiny jistě nepoužil, proti větě Jsem nikdo nelze nic namítat, a to proto, že výraz nikdo má podle Slovníku spisovného jazyka českého kromě funkce záporného zájmena také význam ‚bezvýznamný člověk‘. Při použití v tomto významu – a to je i váš případ – pak odpadá potřeba užít jinak obligátního dvojitého záporu. Obě věty jsou tedy z jazykového hlediska v pořádku.

 

av  

12. 12. 2021