Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jakou podobu má obyvatelské jméno utvořené od zeměpisného jména Brňany (obec v okr. Litoměřice)?

 

Odpověď:

Obyvatelské jméno utvořené od zeměpisného jména Brňany by mělo mít ve spisovném jazyce podobu Brňaňan (srov. Rokycany > Rokycaňan), v množném čísle Brňaňané. Tato podoba je sice vytvořena v souladu se slovotvornými zásadami češtiny, v úzu se však nepoužívá (což je mj. jistě způsobeno i tím, že jde o malou obec, o které není mimo její bezprostřední okolí třeba často mluvit), a běžně se nepoužívá ani žádná jeho frekventovanější obdoba. Navíc je pravděpodobné, že kvůli opakování slabik -ňa-ňa- (navíc v kombinaci se slabikou br-) by podoba Brňaňan na uživatele působila zvláštně, nezvykle, možná i komicky. Podobě Brňaňan (Brňaňané) bychom se proto doporučili vyhnout. V množném čísle je místo ní možné použít podobu Brňanští, v jednotném čísle je lepší volit opis – obyvatel Brňan.

 

mb 

28. 11. 2021