Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jaké je obyvatelské jméno od Slovácka?

 

Odpověď:

Pro obyvatele Slovácka se používá označení Moravský Slovák. Vzhledem k tomu, že přechýlená podoba tohoto obyvatelského jména může být jak Moravská Slovenka, tak Moravská Slovačka (podle SSJČ), je možné utvářenost a motivaci obyvatelského jména Moravský Slovák interpretovat dvěma způsoby. Může být odvozeno buď od paralelního názvu téhož regionu: Moravské Slovensko – a pak jde o vztah Moravské Slovensko > Moravský Slovák / Moravská Slovenka, nebo může být utvořeno od názvu (Moravské) Slovácko – a pak jde o vztah (Moravské) Slovácko > Moravský Slovák / Moravská Slovačka. Ať tak či onak, v obou případech je nutné k podstatnému jménu Slovák (< (Moravské) Slovácko, Moravské Slovensko) doplnit přídavné jméno Moravský kvůli homonymii s obyvatelským jménem Slovák utvořeným od názvu Slovensko.

 

mb 

23. 11. 2021