Zajímavé dotazy

Dotaz:

Je pravda, že se liší vazby sloves vážit sicenit si? Kolegyně tvrdí, že vážit si se pojí s druhým pádem, ovšem u slovesa cenit si je náležitý čtvrtý pád, správně tedy například vážím si její statečnosti, ale cením si její statečnost. Já bych ale přirozeně řekl cením si její statečnosti, stejně jako vážím si její statečnosti.

 

Odpověď:

Pravdu máte zčásti oba. Slovesa vážit sicenit si jsou co do významu synonyma, ale zatímco u slovesa vážit si uvádějí valenční slovníky pouze vazbu s druhým pádem (vážit si někoho/něčeho), sloveso cenit si k sobě váže jmenné doplnění jak ve druhém, tak ve čtvrtém pádě. Za přijatelnou lze tedy považovat jak variantu cením si její statečnosti, tak cením si její statečnost. V praxi se ale z těchto dvou mnohem častěji vyskytuje vazba cenit si někoho/něčeho. To je patrně způsobeno právě vlivem valence synonymního slovesa vážit si, které je navíc zdaleka frekventovanější – Český národní korpus dokládá 29 971 výskytů slovesa vážit si, oproti tomu dokladů slovesa cenit si je pouze 12 657.

 

jr  

20. 10. 2021