Zajímavé dotazy

Dotaz:
Dávám dohromady pokyny pro psaní studentských prací a potřebovala bych odlišit práce, které se zabývají nejrůznějšími projekty v širokém slova smyslu, od prací, které se zabývají přímo projektovou dokumentací, tvorbou stavebních projektů. V tuto chvíli se pro oba typy prací používá spojení projektové práce. Mě by však zajímalo, jestli je teoreticky možné pro první uvedený typ použít spojení projektové práce a pro druhý typ projekční práce?

 

Odpověď:
Přídavné jméno projektový lze skutečně bez obav užít v obou případech, spojení projektová práce je v úzu hojně doloženo v obou popsaných významech. Význam přídavného jména projekční (odvozeného od slova projekce) je poněkud specifičtější. Nový akademický slovník cizích slov (2009) pod tímto heslem uvádí řadu významů, jež se liší v závislosti na oblasti užití. Mezi tyto oblasti patří filmařství, optika, elektrotechnika, fyziologie, psychologie a konečně také stavebnictví. V oblasti stavebnictví slovník zachycuje příklady projekční práce, projekční oddělení a jako synonymum uvádí přídavné jméno projektový. Z jazykového hlediska tedy tomu, abyste pro druhý popsaný typ prací užívala spojení projekční práce, nic nebrání. Je však třeba počítat s tím, že pro člověka, který se v oblasti stavebnictví či architektury nepohybuje, nemusí být význam spojení projekční práce zcela průhledný. Stejně tak je třeba si uvědomit, že spojení projektová práce v úzu zůstává víceznačné, a proto může k nedorozuměním docházet i přes vaši snahu oba typy prací jazykově rozlišit.


av 

17. 10. 2021