Zajímavé dotazy

Dotaz:
Pozastavila jsem se nad spojením v nohách postele. V Internetové jazykové příručce jsem se dočetla, že v 6. pádě množného čísla jsou možné tvary noháchnohou, přičemž ve významu ‚končetina‘ se užívá spíše tvar nohou. Jak je to ale v případě spojení v nohách postele? Zmíněnému prostoru se tak přece říká, protože v něm má nohy člověk, nikoli proto, že tam má nohy postel. Můžu tedy říci v nohou postele?

 

Odpověď:
Máte pravdu, že toto spojení skutečně odkazuje k lidským končetinám, jak vyplývá i z definice jednoho významu slova noha ve Slovníku spisovného jazyka českého: „nohy (u lůžka nebo hrobu) strana, kde ležící člověk má nohy“. Formálně se však slovo nohy ve zmíněném spojení vztahuje k posteli, čemuž odpovídají i příkladové věty ze SSJČ: stál v nohách (postele, hrobu); sedla si do noh postýlky. Zásadní roli zde hraje také zažitost spojení. Data Českého národního korpusu ukazují, že spojení v nohou postele se sice v úzu vyskytuje, avšak výrazně převažuje v nohách postele. Zajímavé je, že ve vazbě s 2. pádem v úzu naopak převládá spojení do/u nohou postele nad spojením do/u noh postele. Možnost dubletních tvarů 2. pádu v tomto spojení (do nohdo nohou) explicitně uvádí starší Příruční slovník jazyka českého. U vazeb se 6. pádem však tentýž slovník připouští pouze podobu v nohách postele. Abychom odpověděli na váš dotaz: Doporučujeme respektovat zažitý způsob psaní a držet se podoby v nohách postele.


av 

13. 10. 2021