Zajímavé dotazy

Dotaz:
Narazila jsem v textu na zvláštní slovo – procovský. Co tento výraz znamená a jak se čte? Nikdy jsem to slovo neslyšela, takže váhám, jestli ho mám číst s [c], nebo s [k].

 

Odpověď:
Slovník spisovného jazyka českého hodnotí přídavné jméno procovský jako hovorové až hanlivé a definuje je jako „takový, jaký bývá u proců, povýšenců, pro ně příznačný: procovské zařízení bytu, procovská nadutost“. Samotný výraz proc („domýšlivý, chlubivý člověk, dříve hlavně z majetných vrstev; domýšlivec, povýšenec, nadutec, nafoukanec“) pochází z německého der Protz téhož významu. Původně však šlo o označení pro ropuchu: motivací pro přenesení významu byla pravděpodobně představa nafouklé, naduté žáby. Vzhledem k tomu, že výraz pochází z němčiny, kde se skupina -tz- vždy vyslovuje jako [c], je i v češtině náležitá výslovnost s [c], tedy [procovskí].


av 

3. 10. 2021