Zajímavé dotazy

Dotaz:
Co znamená slovo fungl? Dá se použít i v jiném spojení než fungl nový?

 

Odpověď:
Podle Nového akademického slovníku cizích slov (NASCS) a Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) nese slovo fungl význam ‚zcela, úplně‘. Druhý uvedený slovník navíc zmiňuje informaci, že se dané příslovce objevuje jen ve spojení fungl nový, tedy ‚zcela nový‘. V Českém etymologickém slovníku Jiřího Rejzka se dočteme, že celé spojení má původ v německém funkel(nagel)neu, které se užívá v témže významu a doslova znamená ‚nový jako třpytivý hřebík‘. Výraz fungl tedy souvisí se slovesem funkeln ‚třpytit se‘.


NASCS i SSJČ uvádějí v hesle fungl též pravopisnou podobu funkl, ovšem data z Českého národního korpusu (ČNK) ukazují, že se tato varianta dnes nepoužívá. Výskyty slova v ČNK dále dokládají, že se fungl v drtivé většině případů pojí s přídavným jménem nový: fungl nová uniforma, fungl nový brusle, fungl novej bourák, je však možné dohledat i jedinečné kombinace zmíněného výrazu s jiným přídavným jménem: fungl starý baťoh, fungl moderní sporáček, otevření fungl zrekonstruovaného oddělení, či dokonce v jednom případě kombinaci s dalším příslovcem: oni to během servisní doby dali fungl dohromady. Užití výrazu fungl ve spojení s jiným slovem než přídavným jménem nový je tedy možné, ovšem značně neobvyklé.

 

kd  

 

1. 9. 2021