Zajímavé dotazy

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat na slovo květník (obal na květináč). Existuje, nebo jsem si ho vymyslela? Ve slovníku jsem ho nenašla.

 

Odpověď:
Slovo květník lze dohledat v Příručním slovníku jazyka českého (PSJČ) a v novějším Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ), kde je uvedena informace, že se daný výraz používá zřídka. Do dalšího, mladšího slovníkového díla, Slovníku spisovné češtiny pro školu a  veřejnost, se tento výraz už nedostal. PSJČ i SSJČ uvádějí u slova květník tentýž význam, a to ‚květináč‘. Podle prvního dílu Českého jazykového atlasu je květník nářeční variantou, která je rozšířena především na jihozápadě našeho území, odkud přesahuje do středních Čech, ale lze se s ní okrajově setkat i v severních Čechách a na východní Moravě. Počty výskytů slov květníkkvětináč v Českém národním korpusu (ČNK) dokládají, že květník se dnes používá v mnohem menší míře (1636 vs. 36374 dokladů). Z dokladů v ČNK dále vyplývá, že slovo květník se ve významu ‚obal na květináč’ objevuje zcela ojediněle: osvědčily se květníky „na míru“ v podobě barevných obalů na květináče; skleněný květník (…) ukryje i ošklivý květináč zakrslého smrčku. Vzhledem k tomu bychom užití slova květník v jiném významu než ‚květináč‘ nedoporučovali.

 

kd 

26. 8. 2021