Zajímavé dotazy

Dotaz:
Jak zní správný tvar 1. pádu množného čísla od jména hoch? Je možné, aby to byl tvar hošové?

 

Odpověď:
Výraz hoch se řadí ke jménům skloňujícím se podle vzoru „pán“. Nahlédnutím do mluvnic lze zjistit, že u toho vzoru se uvádí v 1. pádě mn. č. jak koncovka -i, tak koncovka -ové. Z toho však nevyplývá, že u všech jmen, která k tomuto vzoru náleží, lze obě koncovky zvolit. Jednoduché pravidlo, kdy kterou koncovku užít, neexistuje. Volbu koncovky ovlivňuje totiž řada činitelů: např. zakončení, délka slova, kontext, region (podrobněji viz Internetová jazyková příručka, Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č.).


Výraz hoch je jednoslovný. Některá takto dlouhá slova, která označují jména osob (mnoho jich není), mají pouze koncovku -ové (např. synové, sokové, carové), některá koncovku -i i koncovku -ové (tchánitchánové, vrazivrahové), některá jen koncovku -i (žáci, kluci). Výraz hoch se řadí mezi ta podstatná jména, která mají kodifikovanou pouze koncovku -i.


Při tvoření tvarů u jmen zakončených na -g, -h, -ch, -k dochází před některými koncovkami ke změně kořenové souhlásky, mezi ně však koncovka -ové nepatří (např. bozi, ale bohové, mniši, ale mnichové). Kdyby byl kodifikován u výrazu hoch tvar s koncovkou -ové, zněl by tedy hochové, nikoli hošové. Tvar hochové v Českém národním korpusu nenalezneme, pár dokladů však na tvar hošové kupodivu ano. Z příkladů lze vyčíst, že jde o užití silně příznakové (Tři udělaní hošové, kteří mne rozplácli o asfalt před pavilónem…).


is

19. 8. 2021