Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jaký je správný tvar 7. p. slova Vánoce? Opravdu lze užít oba tvary? Jak je možné, že jsou přípustné tvary VánociVánocemi? Jako přípustné se dnes uvádí skoro všechno, co se v jazyce objeví.

 

Odpověď:
V 7. p. jsou u pomnožného podstatného jména Vánoce skutečně možné oba tvary: VánociVánocemi. Starší tvar 7. p. je Vánocemi, protože Vánoce (z něm. Weihnachten) jsou rodu ženského a skloňovaly se podle vzoru „růže“ (např. 3. p. k Vánocím). Od tohoto skloňovacího typu se odlišoval pouze 2. pád, kde byla nulová koncovka: Vánoc. V odborné literatuře se uvádí, že nejasná rozpoznatelnost rodu, podobnost koncovky s místními jmény na -ice a významová souvislost se slovem svátky vedly k tomu, že se postupně začaly užívat i tvary mužského neživotného vzoru „stroj“ (např. k Vánocům) a v 7. p. se začaly objevovat dvě varianty: VánocemiVánoci. Tento děj ovšem není nijak nový. Dvojí tvary v 7. p. se objevují dlouhodobě, už v minulých stoletích, a jako kodifikované a spisovné je zachycuje i Příruční slovník jazyka českého, který vycházel v letech 1935–1957.


ks 

1. 7. 2021