Zajímavé dotazy

Dotaz:
Je správně třicetiny, nebo třicátiny?

 

Odpověď:
Výkladové slovníky výraz pro 30. narozeniny (jubileum) nezachycují. Výrazy pro příslušná jubilea se systémově tvoří příponou -in/y od základní podoby patřičné číslovky; v případě 30. výročí je tedy systémová podoba třicetiny. Podoba třicátiny vzniká s největší pravděpodobností analogicky k podobám padesátiny, šedesátiny atp. (kde ovšem -á- v označení jubilea odpovídá -á- v základním tvaru číslovky). Vzhledem k tomu, že v úzu se vyskytují obě podoby stejně často (databáze Českého národního korpusu obsahuje 969 výskytů systémové podoby třicetiny a 960 výskytů „analogické“ podoby třicátiny, neodmítali bychom ani nesystémovou, „analogickou“ podobu třicátiny – z uvedených čísel lze snad bezpečně soudit, že i tato podoba je noremní. Užít lze jak výraz třicetiny, tak i třicátiny.

 

mb 

14. 6. 2021