Zajímavé dotazy

Dotaz:
Autorka ve své bakalářské práci užívá podobu Tea Tree Oil. Myslím si, že je chybná. Váhám však, jaké písmeno se má psát u prvního výrazu.

 

Odpověď:
Spojení tea tree je anglické pojmenování rostliny, jejíž oficiální český název zní kajeput střídolistý (lat. Melaleuca alternifolia). V češtině se nevyšlechtěné názvy rostlin píšou s malými písmeny, a proto je v českém textu náležitá pouze podoba tea tree. Listy této rostliny obsahují olej, který má léčivé účinky. Tento olej bývá nejčastěji označován jako tea tree olej nebo tea tree oil. Ani v jednom případě nejde o jméno ochranné známky, ale o obecné označení, stejně jako je tomu u názvů slunečnicový olej, olivový olej atp., a proto je namístě psát tea tree olejtea tree oil.

 

is 
 

9. 6. 2021