Zajímavé dotazy

Dotaz:
Jak vzniklo slovo velbloud?

 

Odpověď:
V odborné literatuře, konkrétně v Českém etymologickém slovníku od Jiřího Rejzka, se lze dočíst, že slovo velbloud má původ v gótském výrazu ulbandus téhož významu. Tento výraz ovšem pochází z latinského slova elephantus, které je označením pro slona. To má zase původ v řeckém slově eléphas, jež nese tentýž význam a má původ asi v egyptštině. Rejzek dále uvádí, že záměna slonavelblouda není u Slovanů a Germánů příliš překvapivá, neboť slonvelbloud jsou velká zvířata, s nimiž neměli tito lidé osobní zkušenost. Slovo velblúd ve významu ‚slon‘ se objevuje ještě ve staročeských cestopisech. V praslovanštině mělo slovo pravděpodobně podobu velьbǫdъ, respektive původně asi vъlbǫdъ. Slovo se totiž zřejmě pod vlivem lidové etymologie přichýlilo nejprve k vel(e)-, velký a později i k bloudit.


kd 

28. 5. 2021