Zajímavé dotazy

Dotaz:
V článku o parních strojích potřebujeme napsat, že pracují tzv. pod parou/párou. Můžu použít zápis pod parou, nebo by to mělo být pod párou?

 

Odpověď:
Podstatné jméno pára zachovává v jednotném čísle dlouhé á ve všech pádech s výjimkou sedmého, v němž je jak tvar párou, tak parou. Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) i Slovník spisovné češtiny (SSČ) omezují užití varianty parou jen na slovní spojení plnou parou. SSJČ uvádí u významu ‚voda v plynném skupenství jako pohonná síla‘ i příklad stroje pod párou.

 

Uživatelská praxe je však jiná. Doklady z ČNK a internetu ukazují, že tvar parou zcela jednoznačně převažuje i v předložkovém spojení pod parou, a to jak ve spojitosti s parním pohonem (např. Poznala jsem tu lokomotivu podle houkání, stávala vždycky v Nagorný pod parou, říkalo se jí postrkovací; Šalupa byla pod parou, uvolnila kotevní lano a začala couvat), tak v přeneseném významu ‚být podnapilý, opilý‘ (Jezdí věčně pod parou, takže mu sebrali i řidičák; Muž byl pod parou, jeho řádění učinili přítrž až přivolaní policisté). Je zajímavé, že ačkoli je toto obrazné vyjádření běžně užívané v beletrii i publicistice (je výrazně frekventovanější než příklady týkající se parních strojů), frazeologický slovník ani výkladové slovníky češtiny ho nezachycují. Ve Slovníku nespisovné češtiny je obrat pod parou uveden ve spojitosti s argotickým výrazem pára pro kořalku.

 

V oblasti parních strojů se varianta s krátkým a objevuje často v názvu výstav nejrůznějších strojů a přístrojů s parním pohonem či oblíbených jízd parních lokomotiv (Víkend pod parou, VlakFest pod parou), popř. i v reklamních textech nabízejících žehličky a mopy/čističe (Domácnost pod parou).

 

Vzhledem k frekvenci je vhodné neomezovat variantu parou pouze na obrat plnou parou, užití je v pořádku i v obou významech předložkového spojení pod parou.

 

 
 

26. 5. 2021