Zajímavé dotazy

Dotaz:
Byli jsme upozorněni, že bychom v nabídce dámských oděvů měli místo blazerjersey, psát raději blejzržerzej. Jsou ta slova spisovná?


Odpověď:
Blazer je anglické označení pro lehké sako (obvykle bez podšívky, zato třeba s nápadnými knoflíky). Jestliže nabízíte saka v českém prostředí, doporučujeme volit pravopisnou podobu blejzr. Počeštěnou podobu najdete jak v Internetové jazykové příručce (IJP), tak v Novém akademickém slovníku cizích slov (NASCS) a Akademickém slovníku současné češtiny (ASSČ). Anglickou podobu blazer současné ani starší výkladové slovníky češtiny neuvádějí. V časopise Naše řeč z roku 1973 se dočteme: V českých a slovenských časopisech a novinách se začalo nyní toto slovo psát i v počeštěné podobě, tj. blejzr. Je to důkaz toho, že výraz už u nás zdomácněl. To potvrzují doklady z ČNK syn v8 – zápis blejzr je v současném tisku mnohonásobně četnější než blazer.

 

V podstatě totéž – a to jak o pravopisné podobě, tak o četnosti užití – platí i o materiálu, jehož název má rovněž původ v angličtině. Pletenina jersey byla pojmenována podle ostrova Jersey, který je součástí Normanských ostrovů. Počeštěný zápis žerzej, zachycený v IJP, NASCS a Slovníku spisovné češtiny (SSČ), se užívá řadu desetiletí – už ve Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) z 60. let minulého století je u hesla žerzej uvedena poznámka: dříve psáno jersey. Přestože některé firmy používají zápis jersey i dnes, nepovažujeme za rozumné se k původnímu pravopisu vracet.

 

Obě slova jsou spisovná. Je možné, že určitá nejistota ohledně spisovnosti pramení ze skutečnosti, že hláskovou skupinu -ej- vídáme či slýcháme v nespisovných variantách slov (bejk, sejr, blejsknout, vejška, oblejzat, hejbat, hezkej). Sama o sobě ale známkou nespisovnosti být nemusí, což dokládají např. výrazy trofej, hokej, volejbal, obyčej, veřejný, displej, koktejl, sprej. K těmto spisovným výrazům můžeme bez obav přiřadit i blejzržerzej.

 
 


 

23. 5. 2021