Zajímavé dotazy

Dotaz:
Jak mám zacházet se slovem m/Montessori v případech typu m/Montessori výuka? Má se zde psát malé, nebo velké písmeno?

 

Odpověď:

Přestože výraz montessori není v češtině ničím novým, žádný kodifikační slovník ho nezachycuje. Tato vzdělávací metoda, případně celý školský systém, má v názvu jméno své průkopnice – Marie Montessori(ové). V případě, který zmiňujete, tedy montessori výuka, už však výraz montessori nesignalizuje vlastní jméno, ale obecné označení vzdělávací metody, podobně jako je tomu třeba v případě waldorfské výuky. Problémy či nejistotu může působit poněkud netradiční forma výrazu montessori: jde o nesklonné přídavné jméno, podobným typem je v češtině např. khaki. Méně problematické je v tomto ohledu alternativní označení montessoriovský, které se však v úzu vyskytuje v drtivě menší míře. Z výše uvedeného plyne, že ve větách, v nichž mluvíme o metodě vzdělávání apod., je namístě užít malé písmeno: montessori výuka, montessori škola, montessori přístup. Neplatí to pochopitelně v případech, kdy explicitně přivlastňujeme zakladatelce metody, pak je třeba v souladu s obecnými zásadami českého pravopisu napsat písmeno velké, stejně jako bychom napsali třeba děti Jany Novákové. Jde např. o spojení typu vzdělávací systém Marie Montessori, mateřská školka Marie Montessori atd.


av 

5. 5. 2021