Zajímavé dotazy

Dotaz:
Rád bych se zeptal na skloňování názvu farmaceutické společnosti AstraZeneca, který byl vytvořen spojením názvů firem Astra ABZeneca Group po jejich fúzi. Domnívám se, že bychom k němu měli přistupovat jako k jednoslovnému názvu a skloňovat, tedy bez AstraZeneky, s AstraZenekou. Máte odlišný názor?

 

Odpověď:
Nejistota ohledně skloňování názvu AstraZeneca vyplývá z toho, že je to nestandardně utvořený název. Je pak problematické aplikovat na něj pravidla, která se užívají pro názvy standardní. Z hlediska mluveného jazyka jde o dvě slova (se dvěma slovními přízvuky na počátečních slabikách), což odpovídá původu názvu, proto se v mluveném komunikaci vedle skloňování pouze druhé části často používá i skloňování obou částí (2. p. [astri zeneki]). V grafické podobě jde ovšem o jeden celek a původ spojení je signalizován velkým písmenem u druhé části slova: AstraZeneca. Pokud bychom vycházeli z toho, že jde graficky o jedno slovo, pak bychom bez problémů skloňovali pouze druhou část a první nechali nesklonnou, protože v češtině až na výjimky skloňujeme pouze zakončení slova: 2. p. AstraZenecy/AstraZeneky. Pokud se rozhodnete používat tento způsob skloňování, bude to zcela v pořádku. Zároveň však nemůžeme vyloučit ani skloňování obou částí, byť to znamená změnu koncovky uprostřed grafického celku. Vycházíme především z toho, že v mluveném jazyce jde o slova dvě, což je podpořeno velkým písmenem uprostřed a zmíněnými dvěma slovními přízvuky (viz výše). Psaná podoba je sekundární a kopíruje podobu mluvenou. Pokud tedy lze v mluvené komunikaci skloňovat obě části, je třeba mít možnost toto spojení také odpovídajícím způsobem zapsat, byť by to bylo graficky neobvyklé: 2. p. AstryZenecy/AstryZeneky.

 

ks

7. 4. 2021