Zajímavé dotazy

Dotaz:
Pocházím z Moravy a po příchodu do Prahy mě velmi překvapil místní význam slova čtvrtka. U nás říkáme čtvrtka skleničce alkoholu (panáku), zatímco v Praze – jak jsem vyrozuměla – toto slovo označuje „tvrdý papír“. Zajímalo by mě, kde všude se panáku říká čtvrtka a z čeho to pojmenování vzniklo.

 

Odpověď:
Výraz čtvrtka ve významu „sklenička na alkoholický nápoj o objemu 1/4 l nebo její obsah“ se skutečně užívá pouze v některých oblastech České republiky. Heslo čtvrtka (a hláskové varianty štvrtka, štv’ertka, štverka, štfrtka) uvádí rozpracovaný Slovník nářečí českého jazyka. Z autentických dokladů opatřených údajem o místě sběru lze vyčíst, že výraz není rozšířen jen na Moravě a ve Slezsku, ale i ve vybraných částech Čech, zejména ve východních Čechách.


Etymologie je zřejmá: slovo původně označovalo nádobu o objemu čtvrt litru. Dnes už však čtvrtka zjevně nemusí obsahovat celý čtvrtlitr tekutiny, pojmenování se mnohde přeneslo na sklenku alkoholu obecně.


V Praze se slovem čtvrtka vedle obecného významu „čtvrtina“ skutečně rozumí „list tuhého kreslicího papíru“ (viz Slovník spisovného jazyka českého). Nicméně např. v Brně se tento typ papíru běžně označuje slovem výkres, který má v  jiných oblastech republiky zcela jiný význam, totiž „kreslené znázornění něčeho“ (SSJČ). Není tedy divu, že vás tyto regionální rozdíly významu překvapily a zmátly.


av 

28. 3. 2021