Zajímavé dotazy

Dotaz:
Chtěla jsem se zeptat, jestli je správně vazba dává to logiku, kterou běžně slýchám v médiích i od předních politiků. Měla jsem za to, že něco buď má logiku, nebo to dává smysl.

 

Odpověď:
Máte pravdu, spojení dávat logiku je výsledkem tzv. kontaminace (smíšení, zkřížení vazeb), která je považována za skladební chybu. Jak jste správně odhadla, tato vazba vzniká smíšením významově podobných spojení mít logikudávat smysl. Je třeba ještě doplnit, že výraz smysl se v tomto významu může pojit i se slovesem mít, jak dokládá např. online slovník slovesných vazeb Vallex 3.0. V pořádku jsou tedy vazby má to smysl, dává to smysl, ale pouze má to logiku. Data Českého národního korpusu sice ukazují, že vyjádření dává to logiku se v úzu vyskytuje (zejména v publicistice), ve spisovném textu však důrazně doporučujeme se uvedené vazbě vyhnout.


av  

15. 3. 2021