fanfára/fanfáry

Dotaz:
Co je správné? Zazněly fanfáry, nebo zazněla fanfára? Může se slovo fanfáry používat, i když zazní pouze jedna skladba?


Odpověď:
V Novém akademickém slovníku cizích slov (Academia, Praha 2005) je uvedeno, že slovo fanfára označuje krátkou skladbu pro žesťové, popř. bicí nástroje. Tento význam podle daného slovníku označujeme často také slovem fanfáry – množným číslem. Můžeme tedy říct zazněla fanfárazazněly fanfáry a obojí lze použít v případě, že zazněla pouze jedna skladba. Pokud však chcete odlišit situaci, v níž zazní pouze jedna skladba, od situace, v níž zazní více skladeb, doporučovali bychom se držet rozlišení, které nám poskytuje jednotné a množné číslo. Není-li nutné tyto situace odlišit, můžete si při označení jedné skladby mezi jednotným a množným číslem vybrat.