Zajímavé dotazy

Dotaz:

Je pravda, že se liší vazby sloves vážit sicenit si? Kolegyně tvrdí, že vážit si se pojí s druhým pádem, ovšem u slovesa cenit si je náležitý čtvrtý pád, správně tedy například vážím si její statečnosti, ale cením si její statečnost. Já bych ale přirozeně řekl cením si její statečnosti, stejně jako vážím si její statečnosti.

 

Odpověď:

Pravdu máte zčásti oba. Slovesa vážit sicenit si jsou co do významu synonyma, ale zatímco u slovesa vážit si uvádějí valenční slovníky pouze vazbu s druhým pádem (vážit si někoho/něčeho), sloveso cenit si k sobě váže jmenné doplnění jak ve druhém, tak ve čtvrtém pádě. Za přijatelnou lze tedy považovat jak variantu cením si její statečnosti, tak cením si její statečnost. V praxi se ale z těchto dvou mnohem častěji vyskytuje vazba cenit si někoho/něčeho. To je patrně způsobeno právě vlivem valence synonymního slovesa vážit si, které je navíc zdaleka frekventovanější – Český národní korpus dokládá 29 971 výskytů slovesa vážit si, oproti tomu dokladů slovesa cenit si je pouze 12 657.

 

jr  

Více zde

Živa: Extinkce aneb O smrti smrťoucí

Stěžejním tématem nového monotematického čísla časopisu Živa (5/2021) je extinkce. Termín latinského původu bývá v českých textech někdy nahrazován výrazy vymírání, vyhubení či vymizení. Protože významový rozdíl těchto slov vysvětluje jiný příspěvek, jazykový koutek Anny Černé se věnuje jak původu jednotlivých výrazů, tak výrazům příbuzným a rovněž ustáleným obratům s výrazem smrt užívaným v češtině.

19. 10. 2021

Přednáška: Onomastika a...

Zveme vás na přednášku Pavla Štěpána (oddělení onomastiky ÚJČ) s názvem Onomastika a…, která představí vztah onomastiky k ostatním lingvistickým disciplínám. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 20. října 2021 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci naleznete zde.

18. 10. 2021

Týden Akademie věd ČR 2021

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 se uskuteční největší vědecký festival Týden Akademie věd ČR, který je přímým pokračovatelem Týdne vědy a techniky AV ČR. Na bohatém programu této akce se jako každý rok podílí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům, stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, semináře či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Informace o připravovaných akcích Ústavu pro jazyk český AV ČR, včetně možnosti případné registrace, naleznete zde.

17. 10. 2021

Ohlédnutí za Školou českého jazyka a literatury pro pedagogy

Ve dnech 11.–13. 10. 2021 se konal již devátý ročník Školy českého jazyka a literatury. Tento kurz určený pro pedagogy středních škol pořádá Ústav pro jazyk český a Ústav pro českou literaturu ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR již od roku 2012. Více informací o průběhu akce a fotogalerii můžete najít v článku Jak lépe učit český jazyk a literaturu? Pedagogové se inspirují v Akademii věd.

14. 10. 2021

Pozvánka na mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 20. až 22. října 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Program akce najdete zde. Konání kolokvia je podpořeno programem Strategie AV21 Akademie věd České republiky.

7. 10. 2021

Individualita uživatele jazyka: výzva k zasílání příspěvků

Časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do tematického čísla Individualita uživatele jazyka, které připravuje hostující editor Jan Volín. Číslo se bude věnovat idiosynkratickým produkčním, případně i percepčním mechanismům, které se odrážejí jak v psaných, tak v mluvených textech. Rukopisy zašlete e-mailem na adresu redakce do 31. ledna 2022. Více informací najdete zde.

7. 10. 2021

Archív aktualit