Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jak se má psát název studené zeleninové polévky: gazpacho, nebo gaspacho? Setkávám se v praxi s oběma podobami.

 

Odpověď:

Máte pravdu, že se v českých textech název tohoto pokrmu vyskytuje v obou uvedených podobách, přičemž v datech Českého národního korpusu (konkrétně v korpusu syn v9) je varianta gazpacho přibližně 7× častější než gaspacho. Z jazykového hlediska mají oba zápisy své opodstatnění: pravopisná podoba gazpacho vychází ze španělštiny, varianta gaspacho pak z portugalštiny. Pokud však chceme tematizovat např. kulinářské speciality ve Španělsku, nebyl by výběr portugalského způsobu zápisu příliš logický. V tomto ohledu je nutno doplnit, že zatímco se v příručkách z oboru gastronomie setkáváme spíše s grafickou podobou gazpacho (srov. např. Labužníkův lexikon od V. Poštulky, Paseka 2004), Nový akademický slovník cizích slov obsahuje pouze heslo gaspacho, u nějž ovšem nenáležitě uvádí, že je daný výraz španělského původu. Domníváme se, že jde v tomto případě spíše než o autorský záměr o omyl, který napravuje Internetová jazyková příručka. Tam se uživatelům češtiny dostane patřičného vysvětlení ohledně obou pravopisných variant, jakož i informace, že dubleta existuje rovněž ve zvukové rovině, kde kolísá samohlásková délka, tj. vyslovujeme [gaspačo] i [gaspáčo] (rozdíl s/z se zde díky pravidelné asimilaci znělosti neprojevuje).

 


Více zde

Workshop Lidová etymologie vlastních jmen

Zveme vás na workshop věnovaný lidové etymologii vlastních jmen. Devět příspěvků od kolegů z onomastického oddělení ÚJČ, ale i z Liberce nebo Ostravy zazní v pondělí 26. září 2022 od 10 do 17 hodin v dolní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu (Na Florenci 3, Praha 1). Program najdete zde.

19. 9. 2022

Filip Kubeček ve finále soutěže FameLab

Standupová soutěž FameLab hledá talenty v oblasti popularizace vědy a letos je poprvé otevřena i pro humanitní a společenskovědní obory. Mezi jedenáct nejlepších se probojoval i Filip Kubeček s vystoupením České dialekty včera a dnes. S radostí vás zveme na finále, které se koná 30. září 2022 od 18:00 v centru Didaktikon (Hybernská 4, Praha 1). Více o soutěži se dočtete zde.

16. 9. 2022

70 let dialektologického oddělení

Dialektologické oddělení ÚJČ letos slaví sedmdesát let od svého založení. Pro tuto příležitost připravilo bohatý program výstav a přednášek. Celý cyklus oslav bude slavnostně zahájen ve středu 21. září 2022 v 17 hodin v kavárně brněnského knihkupectví Academia a my vás tam srdečně zveme.

14. 9. 2022

Vyšla Naše řeč 4/2022

Ve čtvrtém čísle Naší řeči najdete tři články. V prvním se Milada Hirschová zamýšlí nad užitečností termínů na polo- v českém syntaktickém popisu, ve druhé studii se Jiří Pergler věnuje vyjadřování reciprocity v češtině, konkrétně souvýskytu výrazu jeden – druhý s reflexivem. Ve třetím článku Žaneta Dvořáková mapuje dočasná jména dětí umístěných do babyboxů. V rubrice drobností jsou pojednávány významy slova mše a varianty selecí/selečí. Obsah čísla (který je dostupný zde) doplňuje recenze a zpráva o bohemistických disertacích roku 2021.

6. 9. 2022

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 83, 2022, č. 3) analyzuje František Tůma tematické přechody v dyadické interakci mezi studenty. Alla Arkhanhelska se zabývá proměnami užívání frazému nastupat’ na grabli v ruském mediálním diskurzu v letech 2000–2019. Marek Jakoubek shrnuje přínos Jiřího Lípy (1928–2020) československé a světové romistice. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

24. 8. 2022

Živa: Gregor Johann Mendel

Letošní dvousté výročí narození Gregora Johanna Mendela připomínají nejrůznější akce. Jazykový koutek Anny Černé v posledním čísle Živy nabízí vysvětlení, proč je může pořádat Mendelovo muzeum sídlící na Mendlově náměstí. Kromě skloňování příjmení typu Mendel vysvětluje i etymologii výrazu hrách a objasňuje, jak se připravuje tzv. kočičí svarba.

16. 8. 2022

Archív aktualit