Zajímavé dotazy

Dotaz:

Je správně věta Řekněte nám o vás něco více, nebo je lepší napsat Řekněte nám o sobě něco více?

 

Odpověď:

Obě řešení mohou být v pořádku, ovšem každému z nich bude odpovídat jiný kontext. Jestliže zájmeno odkazuje k osobě nebo věci, která v dané větě stojí v roli podmětu (resp. původce děje), je zpravidla namístě užít zájmeno zvratné. Uvedená věta obsahuje nevyjádřený podmět vy a je pravděpodobné, že právě na tento podmět se dalším zájmenem (o vás / o sobě) odkazuje. V takovém případě je skutečně správná podoba se zvratným zájmenem, např. Evo/přátelé, řekněte nám o sobě něco více. Existují však kontexty, kdy zájmeno může odkazovat na širší množinu osob, než je samotný podmět, v nich by pak bylo náležité užít zájmeno nezvratné, např. Evo, máte velkou rodinu, řekněte nám o vás (= o celé rodině) něco více.

 

jr 

Více zde

Konferenční reflexe tří velkých bohemistů

Na rok 2023 připadají výročí odchodu tří významných osobností pražské bohemistiky. Ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou UK připravujeme na 8.–10. listopadu 2023 vzpomínkový večer a vědeckou konferenci Paměť oboru: Šmilauer – Hausenblas – Stich 2023. Návrhy konferenčních referátů nebo vystoupení na vzpomínkovém večeru lze zasílat do 28. února. Více informací najdete zde.

27. 1. 2023

Etymologický slovník jazyka staroslověnského je dokončen

Koncem roku 2022 vyšel poslední, 21. sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, obsahující rejstříky slov neslovanských jazyků (rejstříky jazyků slovanských jsou obsahem 20. sešitu, který vyšel v roce 2021). Právě dokončený Etymologický slovník jazyka staroslověnského představuje zralý plod úsilí tří generací brněnských slavistů a etymologů, a symbolizuje tak v jistém smyslu také kontinuitu moderního českého bádání o slovanských jazycích a literaturách. Více zde.

20. 1. 2023

Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Uherském Hradišti

Zveme vás do Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde můžete od 2. února. do 30. dubna 2023 navštívit výstavu Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Připravilo ji dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Čekají na vás nářeční mapy, zvukové ukázky, kvízy a mnohé další, k tomu výukové programy pro školy a jiné doprovodné akce.

20. 1. 2023

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie přináší čtyři studie: článek o kumulovaných diskurzních markerech no ale, no jako, no ne, no tak a jejich funkcích v rozhovoru, analýzu struktury prézentních participií v češtině, text o možnostech překladu bezekvivalentních německých konstrukcí do slovenštiny a studii diachronních změn českých reflexivních konstrukcí. Číslo také obsahuje dvě zprávy a recenzi na knihu Luboše Veselého a kol. Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině (2020) od Milana Hrdličky. Obsah čísla s abstrakty najdete zde.

18. 1. 2023

Estonsko-český projekt pro rozvoj jazykového poradenství

Ústav pro jazyk český uspěl v programu Evropské komise Erasmus+ s návrhem projektu Tell me how to say it right! zaměřeným na rozvoj jazykového poradenství. Tým vedený Kamilou Smejkalovou tak bude od letošního do příštího jara spolu s Ústavem estonského jazyka pracovat na obecných standardech jazykového poradenství a vznikne tréninkový kurz pro pracovníky jazykových poraden.

16. 1. 2023

Z Jazykovědných aktualit 3–4/2022

Právě vyšly nové Jazykovědné aktuality. Žaneta Dvořáková v nich analyzuje „válku na talíři“, tedy názvy jídel reagujících na rusko-ukrajinskou válku. V rubrice Nové publikace je reflektována kniha Jazyková poradna, dobrý den, další recenze připravily mj. Anna Christou, Karla Tvrdá, Aksana Schillová a Karolina Táborská. V rubrice Kronika Martina Ireinová představuje 70 let dialektologického oddělení ÚJČ v Brně a Martin Šemelík píše v kolektivní zprávě o spolupráci s řezenskou univerzitou. Celé dvojčíslo najdete zde.

5. 1. 2023

Archív aktualit