Zajímavé dotazy

Dotaz:

Ve vysílání České televize o reformátorovi Martinu Lutherovi se objevila výslovnost typu [lutra], [lutrovi]. Domnívám se, že správně je pouze [lutera], [luterovi]. Schvalujete takovou praxi?

 

Odpověď:

Skloňování i výslovnost příjmení německého původu zakončených na -er v češtině v řadě případů kolísá (srov. výklad v Internetové jazykové příručce). Pokud jde přímo o jméno Martin Luther, na základě současného úzu jednoznačně upřednostňujeme užívání podob typu Luthera [lutera], Lutherovi [luterovi] atp. Varianty s vypuštěným -e- pokládáme za značně příznakové a archaické (např. v 19. století však byly časté). Pokud je v určitých typech textů (pořadů) relevantní důvod pro jejich uplatnění, např. kvůli evokaci historické atmosféry, nelze je ani dnes označit z jazykového hlediska za nesprávné. Je tedy vždy na posouzení a zodpovědnosti autorů textu či pořadu, kterou z variant zvolí; ÚJČ nemůže jazykové projevy v ČT předem ovlivnit. Obě dvě možnosti výslovnosti jsou pak uvedeny např. v příručce Čteme je správně? (2004).

 

vš 

Více zde

Workshop Lidová etymologie vlastních jmen

Zveme vás na workshop věnovaný lidové etymologii vlastních jmen. Devět příspěvků od kolegů z onomastického oddělení ÚJČ, ale i z Liberce nebo Ostravy zazní v pondělí 26. září 2022 od 10 do 17 hodin v dolní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu (Na Florenci 3, Praha 1). Program najdete zde.

19. 9. 2022

Filip Kubeček ve finále soutěže FameLab

Standupová soutěž FameLab hledá talenty v oblasti popularizace vědy a letos je poprvé otevřena i pro humanitní a společenskovědní obory. Mezi jedenáct nejlepších se probojoval i Filip Kubeček s vystoupením České dialekty včera a dnes. S radostí vás zveme na finále, které se koná 30. září 2022 od 18:00 v centru Didaktikon (Hybernská 4, Praha 1). Více o soutěži se dočtete zde.

16. 9. 2022

70 let dialektologického oddělení

Dialektologické oddělení ÚJČ letos slaví sedmdesát let od svého založení. Pro tuto příležitost připravilo bohatý program výstav a přednášek. Celý cyklus oslav bude slavnostně zahájen ve středu 21. září 2022 v 17 hodin v kavárně brněnského knihkupectví Academia a my vás tam srdečně zveme.

14. 9. 2022

Vyšla Naše řeč 4/2022

Ve čtvrtém čísle Naší řeči najdete tři články. V prvním se Milada Hirschová zamýšlí nad užitečností termínů na polo- v českém syntaktickém popisu, ve druhé studii se Jiří Pergler věnuje vyjadřování reciprocity v češtině, konkrétně souvýskytu výrazu jeden – druhý s reflexivem. Ve třetím článku Žaneta Dvořáková mapuje dočasná jména dětí umístěných do babyboxů. V rubrice drobností jsou pojednávány významy slova mše a varianty selecí/selečí. Obsah čísla (který je dostupný zde) doplňuje recenze a zpráva o bohemistických disertacích roku 2021.

6. 9. 2022

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 83, 2022, č. 3) analyzuje František Tůma tematické přechody v dyadické interakci mezi studenty. Alla Arkhanhelska se zabývá proměnami užívání frazému nastupat’ na grabli v ruském mediálním diskurzu v letech 2000–2019. Marek Jakoubek shrnuje přínos Jiřího Lípy (1928–2020) československé a světové romistice. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

24. 8. 2022

Živa: Gregor Johann Mendel

Letošní dvousté výročí narození Gregora Johanna Mendela připomínají nejrůznější akce. Jazykový koutek Anny Černé v posledním čísle Živy nabízí vysvětlení, proč je může pořádat Mendelovo muzeum sídlící na Mendlově náměstí. Kromě skloňování příjmení typu Mendel vysvětluje i etymologii výrazu hrách a objasňuje, jak se připravuje tzv. kočičí svarba.

16. 8. 2022

Archív aktualit