Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jaká je předpona ve slově otvírat či otevírat? Když žáci mají dané slovo zapsat, určí ot(e)- jako předponu, a protože se učí mj. jen o existenci předpony od(e)-, píšou pak v tomto slově -d-, nikoliv -t-. Je tedy v daném slově předpona ot(e)-? Nebo jen předpona o-? Co by bylo potom zbylé -t(e)-, když kořen je evidentně -vír-? A jak to žákům ZŠ vysvětlit?

 

Odpověď:
Ve slovese otevírat je – z hlediska historického i z hlediska současné češtiny – předpona ot(e)-. Sloveso otevírat je jedno z mála slov, kde se dodnes udržela předpona od- ve své původní podobě ot-. Tato podoba je původní (srov. praslovanské *otъ-), existuje dodnes v některých slovanských jazycích (např. v ruštině), směrem do nové češtiny se však – vlivem předpon nad-, pod-, před- – až na nečetné výjimky změnila na podobu od-. Mezi tyto nečetné výjimky patří právě sloveso ot(e)vírat, které má tedy předponu ot(e)- (podoby s -e-, ote-, jsou jen z důvodu usnadnění výslovnosti tzv. vokalizovány) a kořen -vír-. Žákům ZŠ je třeba tuto skutečnost podat buď tak, že si daný fakt musí pamatovat jako výjimku, nebo jim příp. nezatajovat existenci přípony ot(e)-. V běžných cvičeních je však samozřejmě uvádění slovesa ot(e)vírat zcela nevhodné.

 

mb 
 

Více zde

Historická sociolingvistika: výzva k zasílání abstraktů

Časopis Slovo a slovesnost vyzývá k zasílání abstraktů článků do monotematického čísla Historická sociolingvistika, které připravují hostující editoři Marek Nekula a Stefan Michael Newerkla. Abstrakt zamýšleného článku zašlete e-mailem na adresu redakce a hostujících editorů do 31. 7. 2021. Více informací zde.

5. 5. 2021

Vyšel časopis Acta onomastica 1/2021

Právě vyšlo jarní číslo časopisu Acta onomastica (1/2021), které přináší 12 studií v češtině, angličtině, němčině, polštině, srbštině a ukrajinštině. Mezi nimi je např. přehled historie našeho onomastického časopisu od Žanety Dvořákové nebo analýza pomístních jmen obsahujících osobní jméno Jan od Marty Šimečkové. Vedle recenzí, krátkých zpráv a nekrologů v něm najdeme i rozhovor s Miloslavou Knappovou.

4. 5. 2021

Zemřela Naďa Svozilová

V listopadu 2020 zemřela ve věku 85 let lingvistka PhDr. Naďa Svozilová, CSc., jež spojila celou svou profesní dráhu s Ústavem pro jazyk český. Podílela se na přípravě akademických výkladových slovníků a na Mluvnici češtiny 2. Vedla kolektiv autorek průkopnických slovníků vazeb, které byly oba oceněny v soutěži Slovník roku. Do povědomí široké veřejnosti se dostala svou knihou Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Její spolupracovníci na ni vzpomínají jako na erudovanou, pracovitou a laskavou dámu se smyslem pro humor.

2. 5. 2021

Odešel Vladimír Mejstřík

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 15. dubna 2021 zemřel ve věku 82 let náš bývalý kolega, pan Vladimír Mejstřík, promovaný filolog, bytostný lexikograf, jenž celý svůj profesní život spojil s Ústavem pro jazyk český. Již od 60. let 20. století byl členem autorského kolektivu Slovníku spisovného jazyka českého. Praktické zpracovávání slovníkových hesel ho vedlo i k vytvoření několika teoreticky zaměřených lexikografických článků uveřejněných v časopise Slovo a slovesnost.

23. 4. 2021

Živa: Očkovati – vštěpovati a nejen očka dělati

Na téma očkování neboli vakcinace bylo v souvislosti s covidem-19 v posledních měsících napsáno už mnohé. Příspěvek Anny Černé ve 2. čísle Živy vedle etymologie výrazů očkování (inokulace) a vakcína připomíná, co si pod slovem očkovat přestavili naši předkové v 19. století. Upozorňuje i na posun ve stylovém hodnocení slovesa vakcinovat (Víte, že v PSJČ bylo hodnoceno jako slangové?) a užití předponových sloves oočkovatproočkovat.

19. 4. 2021

Pozvánka na on-line přednášku

Ústav pro jazyk český a Česká centra vás zvou ke sledování on-line přednášky s názvem Polib mi…!, ve které se Martin Šemelík bude věnovat tématu zpracování vulgarismů v současných slovnících. Patří vulgarismy do slovníku? Co od slovníku z tohoto hlediska očekáváme? Jak vybrat vhodný příklad pro použití vulgarismu? Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 18:00 českého času. Stream přednášky lze sledovat v živém vysílání také na facebooku Českých center.

14. 4. 2021

Archív aktualit