Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jak se prosím správně slovně napíše 23m žebřík? Pokud měří 8 m, je snad správně osmimetrový žebřík, ale má být dvacetitřímetrový žebřík, nebo dvaceti třímetrový žebřík?

 

Odpověď:

U řadových číslovek vyšších řádů píšeme všechny části odděleně: dvacátý třetí (pokud obrátíme pořadí, obě složky píšeme dohromady: třiadvacátý), tisící padesátý osmý. Stejně tak je náležitá podoba stý padesátý, pokud však zvolíme podobu sto + padesátý, zapisujeme tento výraz dohromady: stopadesátý. Jako jedno slovo píšeme číslovky dvoustý, třístý, pětistý, šestitisící, sedmimiliontý atd.

 

Pokud číslovky tvoří první část složených výrazů, píšou se všechny složky dohromady: osmimetrový, dvacetitřímetrový, dvacetipětinásobek. I v těchto případech lze u číslovkové části pořadí jednotek a desítek vyměnit: třiadvacetimetrový, pětadvacetinásobek. Tento způsob Slovník spisovného jazyka českého považuje za vhodnější a v praxi, jak dokládá Český národní korpus, převažuje: např. výraz dvacetipětimetrový se v SYN v11 vyskytuje 31krát, kdežto podoba pětadvacetimetrový 3653krát, dvacetipětinásobek 6krát, pětadvacetinásobek 128krát.

 

is 

Více zde

Vesmír: Potencialito troub a rur, košať všam!

Pokud jste někdy kedlubně přikazovali, ať dřevnatí, užili jste tvar dřevnať, nebo dřevnatěj? Šli byste všam, kam by vás poslali? Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2023/6) tvrdí, že ne každou buňku jazykové tabulky musíme umět vyplnit a že mlhavé nebo přímo prázdné buňky nejsou chybou, nýbrž vlastností systému. Více se dočtete zde.

31. 5. 2023

Vyšel časopis Acta onomastica 1/2023

Časopis Acta onomastica přešel stejně jako ostatní ústavní časopisy na režim open access a je nyní volně k dispozici na webu. Nové číslo přináší 15 studií, 5 recenzí a rozhovor s K. Komárkem. Příspěvky Ž. Dvořákové a L. Ostash reagují na aktuální změny uličních názvů v souvislosti s válkou na Ukrajině.

30. 5. 2023

Pozvánka na Veletrh vědy

Zveme vás na Veletrh vědy 2023, který se koná od 8. do 10. června. Na výstavišti v pražských Letňanech můžete navštívit kromě další stovky expozic také stánek Ústavu pro jazyk český, tentokrát zaměřený na nářečí českého jazyka. Říkáte domácí obuvi bačkory, pantofle, nebo papuče? Věšíte na vánoční stromeček koule, baňky, nebo jen ozdoby? Přijďte se podělit o své zkušenosti s nářečními rozdíly a zapojit se do výzkumu. Dozvíte se, kolik má čeština nářečí a čím se odlišují. Na nářečních mapách můžete zjistit, kde se říká židli stolek nebo ve kterém nářečí neznají hlásku ř.

29. 5. 2023

Exempla k metodice etymologizování

Nakladatelství Lidové noviny vydalo třetí svazek ediční řady Prameny české etymologie – knihu Exempla k metodice etymologizování Josefa Miloslava Kořínka. Výbor jeho etymologických textů co příkladů, jak dělat etymologii dobře, připravili editoři Bohumil Vykypěl a Taťána Vykypělová.

17. 5. 2023

Vyšla Naše řeč 2/2023

Druhé letošní číslo Naší řeči přináší dva články, drobnost, recenzi a zprávu. V první, anglicky psané studii se Jan Dvořák věnuje typu určité asociační anafory v neformální mluvené češtině. Ve druhém článku se Martin Beneš a Lucie Benešová zabývají přepisem ruských příjmení s písmenem ё v česky psaných textech. Karla Tvrdá ve své drobnosti analyzuje výraz booster, Robert Adam recenzuje monografii Jazyková poradna, dobrý den a Jana Hoffmanová ve svém textu skládá poctu osobnosti Jiřího Krause.

17. 5. 2023

Mapa roku: Ocenění pro dialektologické mapy a nástroje

Zvláštní ocenění v soutěži Mapa roku 2022 získalo dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Česká kartografická společnost ocenila nářeční atlasy, velkoplošné specializované mapy, putovní výstavu, zvukový panel a multimediální webovou mapu, výstupy projektu Nářečí českého jazyka interaktivně. Více se o nich můžete dozvědět na webu Česká nářečí.

5. 5. 2023

Archív aktualit