Zajímavé dotazy

Dotaz:
Proč se začínají v médiích objevovat podoby Kazach Uzbek, když dřív se podle mého názoru užívaly jen podoby Kazachstánec Uzbekistánec? Tento způsob tvoření navíc nesedí v případě Pákistánu – nebo snad existuje podoba Pák či Pak?

Odpověď:
Podoby typu Kazach, Uzbek (Tádžik, Turkmen, Kyrgyz) jsou tzv. etnonyma, označují příslušníky etnik či národností. Podoby Kazachstánec, Uzbekistánec (Tádžikistánec, Turkmenistánec, Kyrgyzstánec) pak označují státní příslušníky (občany) příslušných států. Rozlišuje se totiž mezi pojmenováním příslušníka etnika – např. Kazach (žijící např. v Ruské federaci) – a označením státního příslušníka (občana) státu – např. Kazachstánec atp. (jímž může být např. etnický Rus). Pákistán je v tomto ohledu výjimkou, neboť jde o uměle – v r. 1933 – vytvořený název státu, jemuž neodpovídá žádné etnikum. Jde o akronym z různých částí anglických názvů tehdejších provincií, které zahrnul pozdější Pákistán: Paňdžáb, Afghánská provincie, Kašmír (resp. Kashmir), Sindh a Balúčistán.

 

mb 

Více zde

Z Jazykovědných aktualit 2021/3–4

Právě vyšlo nové vydání Jazykovědných aktualit. Z jeho obsahu upozorňujeme např. na článek Žanety Dvořákové Pojmenuj exoplanetu a článek Michaely Liškové, Barbory Procházkové a Martina Šemelíka Hesla z Akademického slovníku současné češtiny publikovaná mimo abecední pořadí: tematický okruh koření. Kromě nich v čísle najdete i recenze Michaely Liškové nebo Martina Šemelíka. Martin Šemelík a Karla Tvrdá přispěli i zprávami do rubriky Kronika, kde mj. vyšla gratulace Olze Müllerové k blížícím se kulatým narozeninám a vzpomínky na Naďu Svozilovou a Vladimíra Mejstříka, někdejší pracovníky ÚJČ. Celé dvojčíslo Jazykovědných aktualit najdete zde.

18. 1. 2022

Z polského časopisu Slavia Occidentalis

V aktuálním čísle poznaňského časopisu Slavia Occidentalis vyšly mimo jiné článek Marty Šimečkové (Dis)kontinuita češtiny 16.–18. století na příkladu hláskosloví a recenze Bohumila Vykypěla na nové vydání "náměšťské" Gramatiky české v edici Ondřeje Koupila. Celý obsah čísla včetně těchto dvou textů najdete zde.

12. 1. 2022

Pozvánka na online přednášku

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky Redokojo kolajdo aneb nářečí českého jazyka ve 21. století, kterou prosloví Marta Šimečková. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 27. 1. 2022 od 18 hodin. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Podrobnou anotaci naleznete zde.

7. 1. 2022

Z polského časopisu Stylistyka

V posledním čísle polského časopisu Stylistyka najdete mimo jiné článek J. Hoffmannové Emocionalita a expresivita, kritika a hodnocení v on-line sportovních přenosech a v reakcích fanoušků, článek M. Vondráčka Expresivita jazykových dokladů lingvistických studií a článek J. Bílkové, J. Knobové a S. Podojilové K emotivnosti diskurzních markerů ve spontánní mluvené komunikaci. Dále zde vyšla gratulace J. Zemana k loňskému jubileu J. Hoffmannové a také recenze S. Gajdy na knihu Jak je důležité míti styl, kterou při téže příležitosti vydal Ústav pro jazyk český AV ČR. S celým obsahem čísla se lze seznámit zde.

5. 1. 2022

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. V něm pokračuje diskuse věnovaná jazykovému úzu, kodifikaci a jazykovému plánování. Martin Beneš a Ondřej Dufek polemicky reagují na článek Vojtěcha a Luboše Veselých publikovaný ve 20. čísle KGA. Ondřej Bláha se ve svém článku zabývá distributivy typu pobít, pomřít, povyhazovat. Variantní tvary sloves vzoru sází a od nich odvozená procesuální adjektiva jsou předmětem zájmu Terezy Nádassy a Roberta Adama. František Štícha sleduje distribuci indikativu a kondicionálu po spojce aniž. Kontraditorické antonymii u sloves věnuje pozornost Vojtěch Veselý. Obsah čísla s abstrakty najdete zde.

3. 1. 2022

Vyšla Naše řeč 5/2021

V poslední letošní Naší řeči zaměřil hostující editor Marek Nekula pozornost na češtinu ve světě. Šest studií mapuje různé aspekty vývoje a současného stavu češtiny a jejího užívání v americkém Texasu, Rusku, Chorvatsku, Paraguayi a německém Bavorsku. Doplňuje je recenze knihy Češina na Volyni, zpráva o loňských bohemistických disertacích a vzpomínka na členku odborné rady Naší řeči Radoslavu Kvapilovou Brabcovou. Celý obsah čísla najdete zde.

21. 12. 2021

Archív aktualit