Zajímavé dotazy

Dotaz:

Je správně spjal ruce k nebi, nebo vzpjal ruce k nebi?

 

Odpověď:

Podle výkladových slovníků (definice citujeme podle SSČ) existuje sloveso sepnout, které může mít v příčestí činném dvě varianty sepjalspjal a které má v kontextu vaší otázky význam ‚sepnout ruce‘, a také knižní sloveso vzepnout, které v tomto kontextu znamená ‚natáhnout vzhůru (vpřed), vztáhnout‘ – přičemž vztáhnout v příslušném významu SSČ definuje jako ‚natáhnout (ruku) vpřed n. vzhůru k uchopení‘. U slovesa vzepnout sice slovník variantu příčestí bez vokalizace předpony, tedy vzpjal, neuvádí, a v korpusu SYN v12 najdeme jen 17 jejích výskytů ve všech rodech a číslech (oproti 2 870 výskytům podoby vzepjal ve všech rodech a číslech), rozhodně ji však nelze kvůli absenci ve slovnících (a už vůbec ne kvůli nízké frekvenci užívání) zavrhovat jako chybnou.

 

Spojení spjal či sepjal ruce k nebi by tedy popisovalo děj či gesto, při němž by někdo spojil ruce a takto spojené je zvedl vzhůru. Nedržel by je ve výši hrudi, ale přinejmenším na úrovni obličeje, spíš však ještě výš, k tomu pohled vzhůru (na nebe), mírný záklon hlavy – velmi zhruba tak jako na obraze Mistra třeboňského oltáře Kristus na hoře Olivetské. Dodejme, že tvar spjal s nevokalizovanou předponou je řidší – ve všech rodech a číslech má v korpusu SYN v12 celkem pouze 80 výskytů, zatímco tvar sepjal s vokalizovanou předponou má také ve všech tvarech a ve stejném korpusu výskytů 959 (v obou případech jde však o tvary ve všech, tedy i jiných než uvedených významech).

 

Spojení vzepjal ruce k nebi by pak popisovalo děj nebo gesto, při němž někdo zdvihne víceméně natažené ruce směrem vzhůru (mluví se o nebi, což tu vylučuje možnost vpřed, o níž mluví SSČ), aniž by je spojil – zhruba tak jako na El Grecově obrazu Otevření páté pečeti. Smysl tedy dává jak spojení spjal ruce k nebi, tak i vzepjal ruce k nebi – záleží na tom, jaký děj chcete vyjádřit, jaké gesto chcete popsat.

mb  

 

Více zde

Pozvánka na přednášku: Osobní jména a paragrafy

Katedra českého jazyka FF OU a ostravská pobočka Jazykovědného sdružení ČR zvou všechny zájemce na přednášku Osobní jména a paragrafy, kterou prosloví Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 17:30. Pro sledování přednášky využijte tento odkaz, bližší informace naleznete zde.

31. 3. 2024

Nová brožura Archiv zvukových záznamů nářečních promluv

V edici Věda kolem nás vyšla brožura věnovaná Archivu zvukových záznamů nářečních promluv, který je součástí sbírek dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. Elektronická verze brožury je dostupná zde, její bližší popis naleznete níže.

28. 3. 2024

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 85, 2024, č. 1) podává Jiří Pergler sémantickou a formální charakteristiku českého recipročního výrazu jeden – druhý, a to na základě průzkumu korpusových dat. Karolina Rudnicka se zabývá konkurencí distributivního plurálu a singuláru v němčině a angličtině s využitím dat z anglicko-německého paralelního korpusu. Číslo je dostupné na webových stránkách časopisu.

25. 3. 2024

Prezentace online slovníku příjmení zemí V4

Všechny zájemce srdečně zveme na prezentaci online slovníku příjmení zemí V4, jenž je výsledkem mezinárodního projektu Your name is your history: Personal names as common cultural heritage of the V4 region, na kterém se podíleli kolegové z oddělení onomastiky a oddělení jazykové kultury. Prezentace bude vysílána online v pátek 22. března od 14:00 českého času přes platformu MS Teams (podrobnosti zde). 

 

16. 3. 2024

Vyšla Naše řeč 1/2024

První letošní číslo Naší řeči obsahuje dva články, drobnost a dvě zprávy. Václav Cvrček s kolektivem autorů se v úvodním příspěvku zaměřil na realizaci shody v plurálu a v této souvislosti předkládá doporučení obecnější povahy pro českou jazykovou politiku. Ve druhém textu Klára Dvořáková představuje výsledky analýzy dotazů pokládaných jazykové poradně. Lucie Jílková ve své drobnosti zprostředkovává laické popisy významů slova random. Celý obsah čísla najdete zde.

13. 3. 2024

Pozvánka na online přednášku

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky s názvem Česko, nebo Česká republika? O názvech našeho státu, kterou prosloví Pavel Štěpán. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 18 hodin českého času. Pro sledování přednášky se prosím registrujte přes tento odkaz, podrobnou anotaci naleznete níže

7. 3. 2024

Archív aktualit