Zajímavé dotazy

Dotaz:
V knize od Karla Čapka jsem narazil na vyjádření, že někomu něco přivodilo bžundu. Myslel jsem, že se říká mít (z něčeho) bžundu nebo dělat si (z něčeho) bžundu. Jak to tedy je?


Odpověď:
V současné češtině má nespisovný a expresivní výraz bžunda význam ‚legrace, švanda‘, jde tedy o něco, co není bráno vážně, popřípadě o něco, co přináší rozptýlení (viz Akademický slovník současné češtiny). Něco veselého tedy může být bžunda (Dámy se tomu moc nasmály. Však to také byla bžunda), někdo z něčeho bžundu (Kluci ze mě sice měli bžundu, ale paní doktorka zpozorněla) či si někdo někoho/něčeho dělá bžundu (Boural v opilosti a pak si z toho ještě dělal bžundu). Podíváme-li se však do starších výkladových slovníků, konkrétně do Slovníku spisovného jazyka českého a Příručního slovníku jazyka českého, zjistíme, že slovo bžunda je vykládáno jako ‚nepříjemná situace, nezdar, neúspěch, ostuda‘ (být v bžundě, jít domů s bžundou – ‚s nepořízenou‘). Proto je v Knize apokryfů Karla Čapka bžunda užívána právě v tomto významu. Český etymologický slovník Jiřího Rejzka uvádí jako pravděpodobné vysvětlení pro významový posun slova bžunda od ostudy k legraci v přiklonění tohoto výrazu k podobně zakončeným slovům junda, sranda a švanda.

 

hm  
 

Více zde

Pozvánka na online přednášku

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky Na slyšenou, na shledanou aneb Jak se loučíme, když se nevidíme, kterou prosloví Ondřej Dufek. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 18 hodin. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Podrobnou anotaci naleznete níže.

27. 10. 2021

Živa: Extinkce aneb O smrti smrťoucí

Stěžejním tématem nového monotematického čísla časopisu Živa (5/2021) je extinkce. Termín latinského původu bývá v českých textech někdy nahrazován výrazy vymírání, vyhubení či vymizení. Protože významový rozdíl těchto slov vysvětluje jiný příspěvek, jazykový koutek Anny Černé se věnuje jak původu jednotlivých výrazů, tak výrazům příbuzným a rovněž ustáleným obratům s výrazem smrt užívaným v češtině.

19. 10. 2021

Přednáška: Onomastika a...

Zveme vás na přednášku Pavla Štěpána (oddělení onomastiky ÚJČ) s názvem Onomastika a…, která představí vztah onomastiky k ostatním lingvistickým disciplínám. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 20. října 2021 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci naleznete zde.

18. 10. 2021

Týden Akademie věd ČR 2021

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 se uskuteční největší vědecký festival Týden Akademie věd ČR, který je přímým pokračovatelem Týdne vědy a techniky AV ČR. Na bohatém programu této akce se jako každý rok podílí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům, stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, semináře či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Informace o připravovaných akcích Ústavu pro jazyk český AV ČR, včetně možnosti případné registrace, naleznete zde.

17. 10. 2021

Ohlédnutí za Školou českého jazyka a literatury pro pedagogy

Ve dnech 11.–13. 10. 2021 se konal již devátý ročník Školy českého jazyka a literatury. Tento kurz určený pro pedagogy středních škol pořádá Ústav pro jazyk český a Ústav pro českou literaturu ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR již od roku 2012. Více informací o průběhu akce a fotogalerii můžete najít v článku Jak lépe učit český jazyk a literaturu? Pedagogové se inspirují v Akademii věd.

14. 10. 2021

Pozvánka na mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 20. až 22. října 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Program akce najdete zde. Konání kolokvia je podpořeno programem Strategie AV21 Akademie věd České republiky.

7. 10. 2021

Archív aktualit