Zajímavé dotazy

Dotaz:

Setkala jsem se s názorem, že vyjádření typu pocházím od Uherského Hradiště není spisovné, protože je v něm špatně užitá předložka. Je to tak?

 

Odpověď:

Užití předložky od při sdělování místa původu je zcela v pořádku. Spojení slovesa pocházet s danou předložkou zachycuje například Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (2005) či online valenční slovník Vallex (verze 4.5), o jeho aktuálním užívání pak vypovídají výskyty v Českém národním korpusu (syn v12): manželka pocházela od Prahy; rodiče otce pocházejí od Olomouce, ze Slatinek; pocházel od Plzně, ze Zbůchu. Poslední dva příklady naznačují a výkladové slovníky češtiny (Příruční slovník jazyka českého, Slovník spisovného jazyka českého i Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost) potvrzují, že ve spojení s názvem obce nese předložka od význam ‚z okolí‘. Pokud nám tedy někdo sdělí, že pochází od Uherského Hradiště, pravděpodobně pochází z některé z okolních vesnic či z některého z (menších) okolních měst. Totéž lze vyjádřit spojením slovesa být s danou předložkou: je od Uherského Hradiště. Obdobně mohou fungovat i jiná vyjádření, např.: dobrý den, tady posluchač od Tábora. Slovníky zachycující užití předložky od ve výše popsaném významu ho nedoprovázejí žádným stylovým kvalifikátorem, jedná se tedy o neutrální a zcela spisovný jazykový prostředek.

kd  

Více zde

Slavnostní představení výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Dne 23. května 2024 od 17 hodin se v Národopisném muzeu Plzeňska uskuteční slavnostní představení krátkodobých výstav Kriticky ohrožené jevy našich nářečí a Karel Klostermann a zrod Šumavy. Za přítomnosti autorů obou výstav bude po celý den v muzeu probíhat doprovodný program. Můžete se těšit na přednášky, program pro školy či křest a představení knihy Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. 

15. 5. 2024

Pozvánka na workshop Naming the Community

Zveme vás na mezinárodní workshop Naming the Community: Identity Reconfiguration in Central and Eastern Europe through the Prism of Official and Unofficial Names, který se uskuteční ve dnech 16. a 17. května 2024 v přednáškových sálech Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 3, Praha 1. Workshop pořádá Etnologický ústav AV ČR společně s Ústavem pro jazyk český AV ČR. Program setkání naleznete zde.

15. 5. 2024

Mapa roku 2023: Nominace pro Atlas nářečí českého jazyka

Česká kartografická společnost zveřejnila 9. května 2024 výsledky 26. ročníku odborné soutěže Mapa roku. V kategorii Atlasy, soubory a edice map získal nominaci Atlas nářečí českého jazyka: nominativ singuláru feminin, na jehož tvorbě spolupracovali členové dialektologického oddělení ÚJČ s kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kompletní výsledky soutěže jsou dostupné zde.

14. 5. 2024

Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Plzni

Zveme vás do Národopisného muzea Plzeňska, kde můžete od 1. května do 29. září 2024 navštívit výstavu Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Připravilo ji dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Čekají na vás nářeční mapy, zvukové ukázky, kvízy a mnohé další, k tomu výukové programy pro školy a přednášky pro veřejnost.

7. 5. 2024

Už jen do 12. května se můžete stát superdialektologem!

Mladí lidé ve věku 10–19 let se můžou ještě do 12. května (včetně) zapojit do soutěže Staň se superdialektologem! Cílem soutěže, kterou pořádá dialektologické oddělení ÚJČ, je zdokumentovat nářečí a běžnou mluvu v různých regionech ČR. Školákům ze základních a středních škol stačí pouze pořídit nahrávku nářeční (popř. běžné, každodenní) mluvy a poslat ji našim dialektologům. Podrobné informace o soutěži naleznou zájemci zde.

7. 5. 2024

Pozvánka na Veletrh vědy

Zveme vás na Veletrh vědy 2024, který se koná od 30. května do 1. června. Na výstavišti v pražských Letňanech můžete navštívit kromě další stovky expozic také stánek Ústavu pro jazyk český, tentokrát zaměřený na jazykovou krajinu. Jazykovou krajinou lze nazvat soubor všech nápisů, které kolem sebe vidíme. Ve stánku ÚJČ se dozvíte například to, jak je jazyková krajina vytvářena či jak se mění i zaniká. 31. května od 14:15 vystoupí na Veletrhu vědy ředitel Martin Prošek v rámci panelové diskuze Češi – Slované? Mýty a fakta o našem slovanství. 

30. 4. 2024

Archív aktualit