Zajímavé dotazy

Dotaz:
Je správně třicetiny, nebo třicátiny?

 

Odpověď:
Výkladové slovníky výraz pro 30. narozeniny (jubileum) nezachycují. Výrazy pro příslušná jubilea se systémově tvoří příponou -in/y od základní podoby patřičné číslovky; v případě 30. výročí je tedy systémová podoba třicetiny. Podoba třicátiny vzniká s největší pravděpodobností analogicky k podobám padesátiny, šedesátiny atp. (kde ovšem -á- v označení jubilea odpovídá -á- v základním tvaru číslovky). Vzhledem k tomu, že v úzu se vyskytují obě podoby stejně často (databáze Českého národního korpusu obsahuje 969 výskytů systémové podoby třicetiny a 960 výskytů „analogické“ podoby třicátiny, neodmítali bychom ani nesystémovou, „analogickou“ podobu třicátiny – z uvedených čísel lze snad bezpečně soudit, že i tato podoba je noremní. Užít lze jak výraz třicetiny, tak i třicátiny.

 

mb 

Více zde

Z Jazykovědných aktualit 2021/1–2

Právě vycházejí nové Jazykovědné aktuality, v nichž najdete mimo jiné dvě drobnosti. První má název O co se opírá jazyková poradna: Obecná taktika pro zodpovídání jazykových dotazů a napsal ji Martin Beneš, autorkou druhé je Sylva Nzimba, která se ohlíží za rubrikou Jazykový koutek v časopisu Vesmír. Celým dvojčíslem Jazykovědných aktualit můžete listovat zde.

9. 6. 2021

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo první letošní číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie (23/2021). Úvodní článek Lucie Jílkové je věnován charakteristice slovního spojení takže tak z hlediska sémantického a prozodického. Tématem článku Petry Macurové je užívání přechodníků v současné češtině. Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu analyzuje Josef Štěpán. Björn Wiemer, Joanna Wrzesień-Kwiatkowska a Szymon Wrzesień-Kwiatkowski se věnují dynamice českého vidového systému, konkrétně změnám v inventáři tzv. vidových trojic.

1. 6. 2021

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 2) se Martin Ološtiak a Marta Vojteková zabývají principy kompozice (skládání slov) na materiálu ze tří západoslovanských jazyků. Veronika Kloudová zkoumá výjimkové fráze v češtině a dospívá k rozlišení dvou typů výjimkových frází: aditivního a extraktivního. Tomáš Duběda podává typologii ekvivalentů v právním překladu. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

1. 6. 2021

Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice se přesouvá na srpen 2022

S ohledem na mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru se Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze uskuteční v náhradním termínu 24.–26. srpna 2022. Rozhodnutí o přijetí abstraktů zůstávají v platnosti. Termín pro podání nových abstraktů bude vyhlášen. Sledujte prosím webové stránky konference.

 

29. 5. 2021

Vyšla Naše řeč 2/2021

Ve druhém letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Markéty Cehákové se na příkladu skloňování japonských osobních jmen zabývá vztahem úzu a normy, text Hany Mžourkové je věnován dotazům na jazykové zdroje a nástroje v elektronické databázi jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, článek Marty Koutové je zaměřen na užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových. Mikuláš Preininger ve své drobnosti analyzuje periferní lexém nominant. Celý obsah čísla najdete zde.

20. 5. 2021

Pozvánka na mezioborové kolokvium

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 20. až 22. října 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Podrobnější informace najdete zde.

12. 5. 2021

Archív aktualit