Zajímavé dotazy

Dotaz:
Pokud od slova pokémon utvoříme přídavné jméno, bude se zapisovat v podobě pokémoní, nebo pokémonní?  

Odpověď:
Takto utvořené přídavné jméno by spadalo mezi tzv. druhově přivlastňovací přídavná jména typu psí (bouda), jelení (parohy) atp. U přídavných jmen zakončených na a odvozených od jmen pojmenovávajících zvířata, jejichž kořen končí na -n, píšeme pouze jedno n. Proto například od slova slon tvoříme přídavné jméno sloní, nikoli *slonní, stejně tak od slova havran odvozujeme adjektivum havraní, nikoli *havranní apod. Protože pokémon je animovaná postavička, která je zvířatům podobná, budeme u přídavného jména odvozeného od tohoto slova postupovat stejně, za náležitou tedy považujeme pouze podobu s jedním n.

Pro upřesnění ještě doplňme, že se v praxi kromě přídavného jména pokémoní můžeme setkat i s adjektivy pokémonský či pokémonový. Výraz pokémonský je dle korpusu SYN v11 užíván nejčastěji (zatímco varianta pokémoní má ve zmiňovaném korpusu celkem 54 výskytů a varianta pokémonový 52 výskytů, přídavné jméno pokémonský se v korpusu vyskytlo dokonce 128krát). Užití přípony -ský, která je značně produktivní a slouží k tvoření zejména tzv. vztahových adjektiv, je tedy v tomto případě rovněž náležité.

Přípona -ový se používá k odvozování adjektiv od neživotných podstatných jmen označujících např. materiál, látku, produkt či předmět, jak se lze dočíst ve Slovníku afixů užívaných v češtině nebo v Příruční mluvnici češtiny, zpravidla tedy neslouží k odvozování adjektiv od jmen označujících zvířata či živé bytosti. Výjimkami jsou přídavná jména typu humrový, bobrový, lososový či lvový, takovéto odvozování adjektiv ale v současné češtině již není příliš produktivní a běžně je užíváno v kombinaci s podstatnými jmény označujícími pokrm, oděv či materiál (proto máme např. humrovou pomazánku, bobrový kožich či lososovou košili). Přídavné jméno pokémonový by tedy teoreticky mohlo být užito ve spojení s označením pokrmu či oblečení. Pro jejich větší univerzálnost však doporučujeme raději užívat první dvě zmiňované varianty, pokémoní pokémonský.

 

ep 

Více zde

Nový díl podcastu Ve slovech

Podcast v rámci webu Ve slovech má nový díl. Jeho hostem je Vojtěch Kessler z Historického ústavu AV ČR. Marta Šimečková s ním mluvila o povaze, způsobu zpracování a možnostech využití dat v Databázi dějin všedního dne, která zahrnuje i jazykově zajímavý materiál.

26. 9. 2023

Mimořádná cena Josefa Hlávky pro Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Kolektiv autorů Etymologického slovníku jazyka staroslověnského obdrží Mimořádnou cenu Josefa Hlávky. Ocenění uděluje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových mimořádnému vědeckému dílu, které navazuje na českou i evropskou kulturní a humanistickou tradici. Slavnostní předání proběhne 16. listopadu na zámku v Lužanech.

25. 9. 2023

Přednáška: „Na hrob prej ať mu daj tu trumpetu“ (Dvě sondy do textové výstavby lidových zpěvů)

Zveme vás na přednášku Petra Nejedlého „Na hrob prej ať mu daj tu trumpetu“ (Dvě sondy do textové výstavby lidových zpěvů). Pronese ji v rámci podzimního běhu přednášek Jazykovědného sdružení ve čtvrtek 5. října 2023 od 17:30 v posluchárně číslo 18 na Filozofické fakultě UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Anotaci najdete zde.

18. 9. 2023

Vyšla Naše řeč 4/2023

Ve čtvrtém čísle Naší řeči (4/2023) se Vojtěch Veselý zabývá dvojznačností kvantovacích sloves a recipročních výrazů v konstrukcích s násobnými číslovkami. Petr Nejedlý v rubrice Drobnosti odpovídá na otázku, odkud se vzalo slovo sluzej. Zprávy přinášejí informace o obsahu ročníků 70.–73. časopisu Český jazyk a literatura a o přednáškách v Kruhu přátel českého jazyka v akademickém roce 2022/2023. Ludmila Uhlířová recenzuje knihu K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu.

14. 9. 2023

Odešla doktorka Jaroslava Hlavsová

V sobotu 9. září 2023 ve věku 89 let zemřela PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc., dialektoložka a etnoložka, dlouholetá pracovnice Ústavu pro jazyk český, spoluautorka Českého jazykového atlasu a popularizátorka lingvistiky. Více o její životní dráze a významu se dočtete zde.

14. 9. 2023

Mezinárodní konference Josef Jungmann: od jazyka k identitě

Ve dnech 19.–21. září proběhne u příležitosti 250. výročí narození Josefa Jungmanna mezinárodní konference Josef Jungmann: od jazyka k identitě. Podrobnosti včetně programu a anotací naleznete na webu konference.

12. 9. 2023

Archív aktualit