Zajímavé dotazy

Dotaz:
Mám u slova činnost užít přívlastek výstavní, nebo výstavnický?
 
Odpověď:
Obě spojení, výstavní činnost výstavnická činnost, jsou ze slovotvorného hlediska v pořádku, vzájemně se však liší počtem vyjadřovaných významů a svou slovotvornou motivací. Přídavné jméno výstavní je utvořeno příponou -n/í, která v daném případě vyjadřuje vztah k základovému jménu (výstava). Podle výkladových slovníků (Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) a Slovníku spisovné češtiny) má slovo výstavní dva významy: 1. ‚vztahující se k výstavě‘, např. výstavní síň, výstavní katalog apod.; 2. ‚jsoucí jako na výstavu, dokonalý‘, např. výstavní ukázka, výstavní pečivo. Výstavní činnost je tedy aktivita vztahující se k výstavě (např. Prostor je určen pro výstavní činnost, vzdělávací akce, besedy a workshopy), popřípadě (ve druhém významu) může jít o činnost, která je hodnocená jako ‚výborná, dokonalá‘. – Sonda do korpusu SYN (verze 11) však ukazuje, že se tento význam bude v úzu vyskytovat opravdu jen ojediněle (mezi 1750 doklady spojení výstavní činnost v SYN v11 se žádný takový neobjevil).

Přídavné jméno výstavnický můžeme chápat jako odvozené jak od podstatného jména výstavník, tak od podstatného jména výstava (tj. výstava → (výstavník) → výstavnický, podrobněji viz Slovník afixů užívaných v češtině, heslo -ký/-oký/-eký/-iký/-ec-ký/-(n)ic-ký). Slovníky (SSJČ a Příruční slovník jazyka českého) u daného hesla uvádějí jako jeden z příkladů užití právě spojení výstavnická činnost a rovněž odkazují ke slovu výstavnictví, které má význam ‚pořádání a organizace výstav‘. Takto zaměřená činnost je pak označována jako výstavnická. Pro úplnost dodejme, že v úzu se spojení výstavnická činnost objevuje méně často než výstavní činnost (58 výskytů ku výše zmíněným 1750), což však z hlediska jazykové správnosti nijak nebrání jeho užívání.

 

hm 

Více zde

Etymologický slovník jazyka staroslověnského obdržel Mimořádnou cenu Josefa Hlávky

Správní rada nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila na návrh předsedkyně AV ČR Mimořádnou cenu Josefa Hlávky kolektivu autorů Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, který vznikal v brněnském etymologickém oddělení a na němž se podílely tři generace etymologů. Toto prestižní ocenění tak získalo mimořádné vědecké dílo, které navazuje na evropskou kulturní a humanistickou tradici. Cenu za kolektiv autorů převzaly na zámku v Lužanech u Přeštic dne 16. listopadu 2023 Ilona Janyšková a Helena Karlíková.

20. 11. 2023

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 84, 2023, č. 4) se Jarmila Panevová zabývá českými slovesy, jejichž aktivní forma infinitivu může být použita ve významu pasivním. Hana Mžourková a Klára Dvořáková zkoumají postoje uživatelů češtiny ke kontaktovým formulím ve formální korespondenci. Jiří Homoláč a kol. se v přehledovém článku věnují tzv. akademickým frázovým bankám v kontextu výzkumu a výuky akademického psaní. Číslo je dostupné na webu časopisu.

20. 11. 2023

Týden Akademie věd ČR 2023 začíná

Dne 6. listopadu 2023 začíná největší vědecký festival Týden Akademie věd ČR. Na bohatém programu se jako každý rok podílí také Ústav pro jazyk český. V průběhu týdne nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v Praze i v Brně. Informace o připravovaných akcích ÚJČ včetně možnosti případné registrace naleznete na webu festivalu. Pokud budete chtít k našim akcím a festivalu zanechat zpětnou vazbu, vyplňte prosím anketní formulář. Těšíme se na vaše postřehy.

6. 11. 2023

Přerušení provozu jazykové poradny

Upozorňujeme tazatele, že v úterý 14. listopadu 2023 bude telefonická jazyková poradna mimo provoz z důvodu účasti pracovníků oddělení jazykové kultury na odborném workshopu. Děkujeme za pochopení.

7. 11. 2023

Konference o díle tří pražských bohemistů

Tento týden se na půdě Filozofické fakulty UK uskuteční konference Paměť oboru: Šmilauer – Hausenblas – Stich 2023, věnovaná vědecké reflexi působení tří významných osobností pražské bohemistiky. Vystoupí na ní mimo jiné Jana Hoffmannová, Vít Boček, Martina Ptáčníková nebo Jiří Homoláč a Kamila Mrázková. Program najdete zde. Konferenci pořádají Filozofická a Pedagogická fakulta UK a Ústav pro jazyk český AV ČR.

6. 11. 2023

Vesmír: Opravdu potřebujete vytisknout stvrzenku?

Jaký proces vysuzování smyslu výpovědi spouští bankomat, když se ptá Opravdu potřebujete vytisknout stvrzenku? O předpokládání něčeho nesamozřejmého, o interakci lidí se stroji a o pragmatice jako o šití komunikace na míru tomu, s kým a v jakém kontextu mluvíme, píše Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2023/11).

1. 11. 2023

Archív aktualit