Zajímavé dotazy

Dotaz:

V mluveném projevu se zcela běžně říká [fleška]. Jak je to s užitím slova v psaném textu? Jak ho zapsat?

 

Odpověď:

V mluvených (i některých psaných) textech je výraz poměrně běžný, ale doporučujeme ho užívat jen v méně formálních textech. Doklady z Českého národního korpusu a internetu ukazují, že se toto slovo objevuje ve dvou pravopisných variantách, a to flashka (česká přípona se připojuje za původní anglický základ) a fleška (plně počeštěná podoba v souladu s výslovností). V obou případech se vzhledem k zakončení výraz skloňuje podle vzoru „žena“: flashky/flešky, flashce/flešce, …, flashkami/fleškami.

 

Použijete-li v psaném textu podobu flashka/fleška, pak jde sice o srozumitelný, ale ne zcela spisovný výraz, jehož podoba není (zatím) kodifikována. Výkladové slovníky češtiny ho neuvádějí, variantu fleška zachycuje pouze Slovník nespisovné češtiny. V plně spisovných textech je vhodné užít označení, které zachovává celou původní pravopisnou podobu: (USB) flash disk, popř. dohromady flashdisk.

ač 

Více zde

Akademie věd ČR podporuje vědce na Ukrajině

Akademie věd ČR jasně odsuzuje akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny, které ve čtvrtek 24. února v ranních hodinách vyvrcholily invazí. Akademie zároveň podává pomocnou ruku. Na studenty vysokých škol, postdoktorandy a vědce působící na území napadené Ukrajiny zaměří podporu v podobě stáží, kterou nyní připravuje. Více podrobností zde.

26. 2. 2022

Uzavření knihovny 23. května

Upozorňujeme, že v pondělí 23. května 2022 bude knihovna ÚJČ mimořádně po celý den uzavřena. Děkujeme za pochopení.

18. 5. 2022

Vyšel časopis Acta onomastica 1/2022

Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 16 studií. Mimo jiné se v něm Martina Ptáčníková zamýšlí nad možnou etymologií pomístního jména Kalabon a Martina Zirhutová analyzuje výskyt apelativa necky a jeho dalších nářečních synonym v pomístních jménech v Čechách. Číslo dále obsahuje pět recenzí, rubriku onomastických zpráv a kroniku, kde nalezneme rozhovor Žanety Dvořákové s Jitkou Malenínskou a bibliografii Jitky Malenínské, kterou zpracovala Jana Papcunová. Celý obsah čísla najdete zde.

17. 5. 2022

Čtyři přednášky o nářečích a jejich výzkumu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

V rámci výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí ve Vlastivědném muzeu v Olomouci nabízí dialektologické oddělení ÚJČ kromě edukačního programu pro školy i sérii čtyř úterních přednášek od 17. května do 28. června. Program najdete na novém webu ceskanareci.cz.

13. 5. 2022

Vyšla Naše řeč 2/2022

Ve druhém letošním čísle Naší řeči naleznete dva články a dvě drobnosti. V úvodním příspěvku se Dimitrij Timofejev věnuje (re)ediční praxi Daniela Adama z Veleslavína, ve druhé studii se Markus Giger zaměřuje na rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí z hlediska jejich korpusového značkování. V sekci Drobnosti Ondřej Dufek zjišťuje jmenný rod slova, jež má v nominativu plurálu podobu šéry, a Sylva Nzimba se zabývá významy slov s komponentem -braní. Celý obsah čísla najdete zde.

10. 5. 2022

Vesmír: Nepotřebné bohatství češtiny

Říká se, že čeština je krásná a bohatá. Ale co když spoustu toho bohatství skoro nikdo nepotřebuje? Se samozřejmou hodnotou možnosti rozlišovat významové tóny polemizuje Ondřej Dufek ve svém jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2022/5). Více se dočtete zde.

9. 5. 2022

Archív aktualit