Zajímavé dotazy

Dotaz:

Proč se nožíku s dlouhou čepelí říká perořízek, když se s ním otevírají obálky?

 

Odpověď:

Název perořízek souvisí s původní funkcí nože, který dnes používáme (už jen) na otevírání obálek. Pochází ještě z dob, kdy se psalo brkem čili perem, které bylo při psaní nutno seřezávat, aby dobře psalo. Staročeský slovník v hesle nožík definuje nožík písařový, písařský jako ,nožík na seřezávání rákosových nebo brkových per nebo k vyškrabování chyb, perořízek‘. Starší výkladové slovníky současné češtiny vykládají slovo perořízek jako ,někdejší nožík na ořezávání per‘ (PSJČ) a ,nožík na ořezávání per‘ (SSJČ). Oba jej hodnotí jako historismus čili jako slovo nebo slovní spojení označující reálie a jevy již zaniklé, spjaté s minulostí. Kromě toho u něj zachycují význam ,kapesní nožík‘ (PSJČ) a ‚kapesní nožík vůbec‘ (SSJČ); starší PSJČ (z let 1935–1957) ještě považuje užití slova perořízek v tomto významu za neutrální, novější SSJČ (z let 1960–1971) už za zastaralé. Tyto informace jsou jistě správné, avšak v jistém smyslu nekompletní – slovo perořízek je totiž v jazyce živé i nadále, ovšem v přeneseném významu ,nožík na otevírání obálek‘, ,nůž na dopisy‘. Dost možná proto, že když zanikla potřeba psát husími brky, zůstal nůž na jejich seřezávaní součástí psacích, kancelářských potřeb, ale specializoval se na otevírání obálek. 

mb  

Více zde

Pozvánka na Veletrh vědy

Zveme vás na Veletrh vědy 2024, který se koná od 30. května do 1. června. Na výstavišti v pražských Letňanech můžete navštívit kromě další stovky expozic také stánek Ústavu pro jazyk český, tentokrát zaměřený na jazykovou krajinu. Jazykovou krajinou lze nazvat soubor všech nápisů, které kolem sebe vidíme. Ve stánku ÚJČ se dozvíte například to, jak je jazyková krajina vytvářena či jak se mění i zaniká. 31. května od 14:15 vystoupí na Veletrhu vědy ředitel Martin Prošek v rámci panelové diskuze Češi – Slované? Mýty a fakta o našem slovanství. 

30. 4. 2024

Pozvánka na konferenci Jeden jazyk naše heslo buď

Zveme vás na 12. ročník puchmajerovské konference Jeden jazyk naše heslo buď, která se uskuteční 17.–18. října 2024 v Radnicích a na jejíž organizaci se podílí rovněž Ústav pro jazyk český. Vzhledem k blížícímu se 175. výročí založení Spolku radnických ochotníků bude tématem letošního ročníku spolková činnost v 19. století. Vítány jsou konferenční příspěvky např. z oblasti historie, archivnictví, lingvistiky, literární historie, kunsthistorie či etnografie. Více informací o konferenci naleznete zde

 

28. 5. 2024

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 85, 2024, č. 2) se Tatiana Perevozchikova zabývá českými posesivními zájmeny v infinitivních konstrukcích. Petr Nejedlý zkoumá vztah mezi poezií Václava Hanky a lidovými písněmi. Dick Smakman, Sandy Barasa, Cassie Smith-Christmas a Nathan Albury-Garcés uvažují nad tématem kulturní diverzifikace sociolingvistiky. Petr Kaderka, Jakub Mlynář, Jiří Nekvapil, Tamah Sherman a František Tůma pojednávají o teorii ko-operativního jednání Charlese Goodwina. Číslo je dostupné na webových stránkách časopisu.

28. 5. 2024

Vyšla Naše řeč 2/2024

Druhá letošní Naše řeč je věnována památce Kamily Smejkalové: číslo otevírá vzpomínka redakce na vedoucí redaktorku časopisu a uzavírá je její souborná bibliografie, sestavená oddělením vědeckých informací. Článek Milady Homolkové se věnuje materiálům Zdeňka Tyla k pramenům Jungmannova slovníku a příspěvek Blanky Nedvědové se zaměřuje na paleozoologickou terminologii v témže lexikonu. V rubrice Drobnosti přináší Marta Šimečková poznatky k okazionalismu plesmeřisko a Žaneta Dvořáková shrnuje problematiku (nepřesných) datací nejstarších zákonných předpisů o osobních jménech.

23. 5. 2024

Slavnostní představení výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Dne 23. května 2024 od 17 hodin se v Národopisném muzeu Plzeňska uskuteční slavnostní představení krátkodobých výstav Kriticky ohrožené jevy našich nářečí a Karel Klostermann a zrod Šumavy. Za přítomnosti autorů obou výstav bude po celý den v muzeu probíhat doprovodný program. Můžete se těšit na přednášky, program pro školy či křest a představení knihy Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. 

15. 5. 2024

Pozvánka na workshop Naming the Community

Zveme vás na mezinárodní workshop Naming the Community: Identity Reconfiguration in Central and Eastern Europe through the Prism of Official and Unofficial Names, který se uskuteční ve dnech 16. a 17. května 2024 v přednáškových sálech Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 3, Praha 1. Workshop pořádá Etnologický ústav AV ČR společně s Ústavem pro jazyk český AV ČR. Program setkání naleznete zde.

15. 5. 2024

Archív aktualit