Zajímavé dotazy

Dotaz:

V tisku občas narážím na zápis slova expertíza, či dokonce expertýza místo expertiza. Změnilo se něco v přístupu k pravopisu tohoto slova? Která podoba se dnes doporučuje?

 

Odpověď:

Máte pravdu, že kromě převažujícího zápisu expertiza (který jako jediný doporučovala např. současná Pravidla českého pravopisu či Slovník spisovné češtiny a Nový akademický slovník cizích slov) se v úzu vyskytují rovněž pravopisné varianty expertíza expertýza, reflektující výslovnost dlouhé samohlásky. První z nich je doložena hojně, avšak je v rozporu s tradičním doporučením, že se v přejatých slovech po d, t, n nepíše dlouhé í (kvůli zamezení nesprávnému měkčení předcházející souhlásky). Vzhledem k tomu, že zde k nenáležitému měkčení v praxi zjevně nedochází (tj. s výslovností [eksperťíza] se nesetkáváme), považujeme grafickou podobu expertíza za přijatelnou. Počet dokladů počeštěné varianty expertýza je v úzu zatím nízký. Lze tedy předpokládat, že ji uživatelé dosud nevnímají jako rovnocennou variantu. Je však pravopisně systémová a jejímu užití nic nebrání. Na závěr ještě dodejme, že se dříve vyskytoval rovněž zápis expertisa, který je v dnešní době již spíše výjimečný a je obvykle pociťován jako archaický či jinak stylově příznakový.

 

 

vš 

Více zde

Knižní soubor baltistických prací Bohumila Vykypěla

Nová kniha Parerga Baltica nakladatelství Lincom přináší soubor textů Bohumila Vykypěla na různá baltistická témata. Jednotlivé studie se zabývají např. údajnými polskými a litevskými slovy ve staropruském slovníku, prutenismy v litevštině, rodem v baltských jazycích, komparativem v lotyštině, vztahem Louise Hjelmsleva k baltským zemím nebo vývojem spisovné litevštiny, a to i v porovnání s češtinou.

22. 11. 2022

Konference k 250. výročí narození Josefa Jungmanna

Ústav pro jazyk český ve spolupráci s dalšími šesti instituci připravuje konferenci Josef Jungmann: od jazyka k identitě. Mezioborová konference k 250. výročí Jungmannova narození se bude konat 20.–21. září 2023 v Praze. Jejím cílem je nově zhodnotit a prohloubit poznání Jungmannovy osobnosti a díla a jeho role při „národní kultivaci kultury“. Návrhy příspěvků můžete posílat do 31. prosince 2022. Více informací najdete zde.

21. 11. 2022

Kniha o církevněslovanském dědictví v češtině

Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla kniha kolektivu autorů z etymologického oddělení Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině. Věnuje se zejména otázce možných církevněslovanských stop ve slovní zásobě staré češtiny a možného vlivu církevněslovanského biblického překladu na staročeský biblický překlad i konceptuálnímu vlivu církevní slovanštiny na představu o jazyce v té době.

16. 11. 2022

Přednáška Martiny Ireinové a Marty Šimečkové v Kruhu přátel českého jazyka

V rámci podzimního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka zazní ve středu 23. listopadu 2022 od 18:00 přednáška Martiny Ireinové a Marty Šimečkové Práce brněnských dialektologů – historie a současnost. Zveme vás do místnosti č. 18 v budově Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha 2 v Praze. Anotaci najdete zde.

15. 11. 2022

Uzavření studovny

Upozorňujeme uživatele knihovny ÚJČ, že v pátek 18. a v pondělí 21. listopadu 2022 bude studovna z technických důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

8. 11. 2022

Týden Akademie věd ČR 2022

V týdnu od 31. října do 6. listopadu 2022 se uskuteční největší vědecký festival Týden Akademie věd ČR, který je přímým pokračovatelem Týdne vědy a techniky AV ČR. Na bohatém programu této akce se jako každý rok podílí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Opět nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří 3. listopadu. Informace o připravovaných akcích ÚJČ včetně možnosti případné registrace naleznete zde.

31. 10. 2022

Archív aktualit