Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jakou podobu má obyvatelské jméno utvořené od zeměpisného jména Brňany (obec v okr. Litoměřice)?

 

Odpověď:

Obyvatelské jméno utvořené od zeměpisného jména Brňany by mělo mít ve spisovném jazyce podobu Brňaňan (srov. Rokycany > Rokycaňan), v množném čísle Brňaňané. Tato podoba je sice vytvořena v souladu se slovotvornými zásadami češtiny, v úzu se však nepoužívá (což je mj. jistě způsobeno i tím, že jde o malou obec, o které není mimo její bezprostřední okolí třeba často mluvit), a běžně se nepoužívá ani žádná jeho frekventovanější obdoba. Navíc je pravděpodobné, že kvůli opakování slabik -ňa-ňa- (navíc v kombinaci se slabikou br-) by podoba Brňaňan na uživatele působila zvláštně, nezvykle, možná i komicky. Podobě Brňaňan (Brňaňané) bychom se proto doporučili vyhnout. V množném čísle je místo ní možné použít podobu Brňanští, v jednotném čísle je lepší volit opis – obyvatel Brňan.

 

mb 

Více zde

Vyšel časopis Acta onomastica 2/2021

Nové číslo časopisu Acta onomastica (2/2021) přináší deset studií, mezi nimi například článek Hany Mžourkové a Heleny Dobrovoljc o problematice přechylování v Česku a ve Slovinsku nebo příspěvek Martiny Ptáčníkové o pomístních jménech tzv. Českého koutku. Dále obsahuje tři recenze, řadu onomastických zpráv o konferencích a o soudním znalectví, v neposlední řadě zde najdete rozhovor Žanety Dvořákové s Marií Novákovou o její onomastické práci.

30. 11. 2021

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 4) se Magda Ševčíková zabývá slovotvornými vztahy mezi bezpříponovými substantivy a příbuznými slovesy v češtině. Ukazuje, že směr tvoření u substantiv koreluje se způsobem, jak příslušná slovesa tvoří vidový protějšek. Karel Komárek analyzuje v rozsáhlé studii odchylky od neutrálního slovosledu v české poezii 19. a 20. století. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 11. 2021

Odešel doktor Otakar Šoltys

18. listopadu ve věku nedožitých 71 let zemřel PhDr. Otakar Šoltys, CSc., dlouholetý pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV. Do ÚJČ nastoupil po absolvování studia češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od poloviny 70. let se zde podílel na práci oddělení gramatiky; od roku 1983 se pak stal vedoucím úseku teorie jazyka, utvořeného v rámci oddělení současného českého jazyka. V ÚJČ působil do roku 1990. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patřila syntax, sémantika a pragmatika přirozeného jazyka.

23. 11. 2021

Úspěch studentských stáží ÚJČ

V pátek 19. listopadu 2021 byly zveřejněny výsledky závěrečné konference studentských stáží v rámci projektu Otevřená věda. V kategorii humanitních a společenských věd se na 2., sdíleném místě umístily studentky Eliška Dvořáková a Lenka Veverková se stáží Hledá se dialektolog! Značka spěchá (pod vedením dr. Marty Šimečkové) a Jiří Novák se stáží Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof] (pod vedením dr. Veroniky Štěpánové). Více se dozvíte pod tímto odkazem.

21. 11. 2021

Pozvánka na seminář o popularizačním diskurzu

Zveme vás na odborný seminář s názvem Popularizační diskurz z pohledu stylistiky, naratologie, historiografie, který pořádá Jazykovědné sdružení ČR. V rámci semináře prosloví Jana Hoffmannová (oddělení stylistiky a sociolingvistiky) svou přednášku Popularizace historie v současných českých časopisech (s odlišnými adresáty). Seminář se koná 25. listopadu 2021 v budově AV ČR, Národní třída 3, Praha 1, v místnosti č. 206, kompletní program je dostupný zde.

15. 11. 2021

Stáže Otevřené vědy v roce 2022

V rámci projektu Otevřená věda, kterou Akademie věd ČR pořádá za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, byly vypsány stáže pro středoškolské studenty na rok 2022. V Ústavu pro jazyk český nabízíme stáž zaměřenou na fonetiku (vede dr. Veronika Štěpánová) nebo na dialektologii (pod vedením dr. Marty Šimečkové). Více se dozvíte pod tímto odkazem.

1. 11. 2021

Archív aktualit