Zajímavé dotazy

Dotaz:

Často slýchám, jak lidé říkají, že mají na někoho averzi. Mně se to ale nelíbí. Myslíte, že je vazba mít averzi na někoho/něco jazykově v pořádku?

 

Odpověď:

Nový akademický slovník cizích slov (2005) uvádí u hesla averze spojení s předložkami k a proti: má k němu / proti němu averzi. Slovník slovesných, substantivních, adjektivních vazeb a spojení (2005) připouští u hesla averze vazeb hned několik. Nalezneme zde třetí pád s předložkami k (averze k cizincům / k vážné hudbě), vůči (averze vůči hromadné dopravě / vůči reklamám) a proti (averze proti fanatikům / proti některým vyučovacím metodám). Dále je zde jako přijatelné uvedeno spojení averze mezi někým (averze mezi lídry politických stran / mezi prezidentem a premiérem) a také averze něco dělat (Goethova averze psát tragédie). Čtvrtý pád s předložkou na se tedy ve slovnících nevyskytuje.

 

Pokud jde o frekvenci jednotlivých předložkových vazeb v praxi, podle údajů Českého národního korpusu (ČNK SYN v9) se podstatné jméno averze nejčastěji vyskytuje s předložkou vůči (2363 výskytů) a značně frekventované je též spojení s předložkou k (1941 výskytů). Méně častá už je vazba s předložkou proti (184 výskytů) a nejmenší počet výskytů náleží čtvrtému pádu s předložkou na (103). Ačkoli se vazba s předložkou na v praxi do jisté míry užívá, oproti vazbám ostatním nemá oporu ve výkladových slovnících a je mnohem méně frekventovaná. Není tedy vhodné ji uplatňovat ve spisovném projevu, mimo jiné také proto, že zřejmě vznikla tzv. kontaminací (zkřížením) s vazbou mít alergii na někoho/něco.

 

jr 

Více zde

Nový díl podcastu Ve slovech

Web Ve slovech se od začátku roku rozrostl o čtyřicet nových nahrávek a čerstvě i o druhý díl podcastu. Marta Šimečková a Filip Kubeček v něm zprostředkovávají obsah nahrávek – vyprávění mužů o zážitcích z válečných front i pocity žen, které se zatím staraly o hospodářství a rodinu. Součástí dílu je i ukázka záznamu promluvy v kopaničářském nářečí.

29. 3. 2023

Slovo a slovesnost v režimu open access

Časopisy vydávané Ústavem pro jazyk český AV ČR přecházejí na režim open access. Prvním ústavním periodikem volně přístupným na internetu je Slovo a slovesnost. Aktuální číslo si můžete přečíst na nových webových stránkách časopisu asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost. Tam najdete také archiv starších čísel. Časopis vychází nadále i v tištěné podobě.

24. 3. 2023

Konference o synsémantikách ve slovanských jazycích

Slovanský ústav Akademie věd České republiky a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky pořádají mezinárodní vědeckou konferenci Synsémantické slovní druhy ve slovanských jazycích. Konference se uskuteční 30.−31. března 2023 on-line v platformě Zoom. Program je k dispozici zde, sborník konferenčních abstraktů zde. Odkaz pro připojení se poskytuje na vyžádání přes e-mail synsemantika2022@gmail.com.

21. 3. 2023

Přednáška: Jak vypadala předobrozenská lidová píseň?

Zveme vás na přednášku Petra Nejedlého Jak vypadala předobrozenská lidová píseň? Pronese ji v rámci jarního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka ve středu 22. března 2023 od 18 hodin v posluchárně číslo 18 na Filozofické fakultě UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Anotaci najdete zde.

21. 3. 2023

Kniha o presupozicích v češtině

Právě vyšla kniha Vojtěcha Veselého K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu. Pojednává o různých teoretických přístupech k presupozicím a také o různých modelech tzv. projekce presupozic. Autor zde prezentuje své pojetí těchto jevů, s oporou o analýzu českého jazykového materiálu. Nahlíží je z perspektivy užívání jazyka v komunikaci, jako prostředek, který přispívá k soudržnosti textu.

15. 3. 2023

Monotematické číslo o českém strukturalismu

Redakce časopisu Slovo a slovesnost zveřejnila výzvu k předkládání abstraktů do chystaného monotematického čísla. Monotematické číslo s názvem Czech Structuralism Revisited je naplánováno na rok 2024. Zájemci o publikování v tomto čísle naleznou podrobné informace zde.

14. 3. 2023

Archív aktualit