Zajímavé dotazy

Dotaz:
Dávám dohromady pokyny pro psaní studentských prací a potřebovala bych odlišit práce, které se zabývají nejrůznějšími projekty v širokém slova smyslu, od prací, které se zabývají přímo projektovou dokumentací, tvorbou stavebních projektů. V tuto chvíli se pro oba typy prací používá spojení projektové práce. Mě by však zajímalo, jestli je teoreticky možné pro první uvedený typ použít spojení projektové práce a pro druhý typ projekční práce?

 

Odpověď:
Přídavné jméno projektový lze skutečně bez obav užít v obou případech, spojení projektová práce je v úzu hojně doloženo v obou popsaných významech. Význam přídavného jména projekční (odvozeného od slova projekce) je poněkud specifičtější. Nový akademický slovník cizích slov (2009) pod tímto heslem uvádí řadu významů, jež se liší v závislosti na oblasti užití. Mezi tyto oblasti patří filmařství, optika, elektrotechnika, fyziologie, psychologie a konečně také stavebnictví. V oblasti stavebnictví slovník zachycuje příklady projekční práce, projekční oddělení a jako synonymum uvádí přídavné jméno projektový. Z jazykového hlediska tedy tomu, abyste pro druhý popsaný typ prací užívala spojení projekční práce, nic nebrání. Je však třeba počítat s tím, že pro člověka, který se v oblasti stavebnictví či architektury nepohybuje, nemusí být význam spojení projekční práce zcela průhledný. Stejně tak je třeba si uvědomit, že spojení projektová práce v úzu zůstává víceznačné, a proto může k nedorozuměním docházet i přes vaši snahu oba typy prací jazykově rozlišit.


av 

Více zde

Přednáška: Onomastika a...

Zveme vás na přednášku Pavla Štěpána (oddělení onomastiky ÚJČ) s názvem Onomastika a…, která představí vztah onomastiky k ostatním lingvistickým disciplínám. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 20. října 2021 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci naleznete zde.

18. 10. 2021

Týden Akademie věd ČR 2021

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 se uskuteční největší vědecký festival Týden Akademie věd ČR, který je přímým pokračovatelem Týdne vědy a techniky AV ČR. Na bohatém programu této akce se jako každý rok podílí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům, stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, semináře či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Informace o připravovaných akcích Ústavu pro jazyk český AV ČR, včetně možnosti případné registrace, naleznete zde.

17. 10. 2021

Ohlédnutí za Školou českého jazyka a literatury pro pedagogy

Ve dnech 11.–13. 10. 2021 se konal již devátý ročník Školy českého jazyka a literatury. Tento kurz určený pro pedagogy středních škol pořádá Ústav pro jazyk český a Ústav pro českou literaturu ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR již od roku 2012. Více informací o průběhu akce a fotogalerii můžete najít v článku Jak lépe učit český jazyk a literaturu? Pedagogové se inspirují v Akademii věd.

14. 10. 2021

Pozvánka na mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 20. až 22. října 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Program akce najdete zde. Konání kolokvia je podpořeno programem Strategie AV21 Akademie věd České republiky.

7. 10. 2021

Individualita uživatele jazyka: výzva k zasílání příspěvků

Časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do tematického čísla Individualita uživatele jazyka, které připravuje hostující editor Jan Volín. Číslo se bude věnovat idiosynkratickým produkčním, případně i percepčním mechanismům, které se odrážejí jak v psaných, tak v mluvených textech. Rukopisy zašlete e-mailem na adresu redakce do 31. ledna 2022. Více informací najdete zde.

7. 10. 2021

Ocenění pro Slovanský jazykový atlas

V pátek 1. 10. 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení 13. ročníku Cen Nakladatelství Academia. Cenu poroty získaly editorky Martina Ireinová a Petra Přadková za publikaci Slovanský jazykový atlas, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Atlas vznikl v rámci mezinárodního projektu, jehož se účastní akademická a univerzitní pracoviště 13 zemí.

6. 10. 2021

Archív aktualit