Mgr. et Mgr. Soňa Wojnarová

Kontakty:wojnarova-sona
e-mail: wojnarova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 466

 

Odborné zaměření:

onomastika, finština, švédština, angličtina, němčina

 

Vzdělání:

2018 –dosud Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium
 • obor: český jazyk

2014–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2011–2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2006–2009 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • rozšiřující studium
 • obor: angličtina pro SŠ

2000–2006 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

 • magisterské studium
 • obor: učitelství angličtina – němčina pro II. stupeň ZŠ
 • diplomová práce: Place-names in the north-west of Scotland

 

Dosažená praxe:

 • 2019–dosud výkonná redaktorka časopisu Acta Onomastica
 • 2018–dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2017–2019 výuka jazyků, ZŠ TRNKA Dobříš
 • 2012–dosud lektor cizích jazyků (živnostenský list)
 • 2006–2011 výuka jazyků, ZŠ Komenského nám. 35, Dobříš
 •  

Zahraniční stáže:

 • Červen – červenec 2017 Nuorisokeskus Piispala – Centrum pro mládež, přírodu a sport (stáž spojená se studiem, stipendium OPH – ministerstvo vzdělání, Finsko)
 • Září – říjen 2016 Helsinská univerzita (stipendijní pobyt za účelem sběru materiálu k diplomové práci, stipendium OPH – ministerstvo vzdělání, Finsko)
 • Zimní semestr 2014/2015 Alkio-opisto, studijní výměnný pobyt (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • Letní semestr 2001/2002 University of Plymouth, Faculty of Art and Education in Exter (Erasmus, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity)

 

Publikační činnost:

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Wojnarová, S. (2018): Colour Terms ´Gold´ and ´Silver´ in Finnish and Czech Toponyms. In: I. Hoffmann, T. Ainiala et al. (eds.) Onomastica Uralica, Vol. 11, s. 187–198. ISSN 2061-0661. (XXVI International Congress of Onomastic Sciences, Debrecen 2017).
 • Wojnarová, S. (2019): Pomístní jména obsahující apelativa draha a dráha z pohledu (nejen) lidové etymologie. In: V. Gondeková – G. Rožai (eds.) VARIA XXVII. (Zborník abstraktov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018), s. 210–219.
 • Recenze:

 • Wojnarová, S. (2019): Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu. Naše řeč, roč. 102, č. 5, s. 340–344 [ref. V. Lábus – D. Vrbík, Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu, Liberec 2018]
 • Zprávy a drobnosti:

 • Wojnarová, S. (2020): Letní škola onomastických studií Helsinky 26.–30. 8. 2019. Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 248–250.
 • Dvořáková, Ž. – Wojnarová, S. (2019): 21. mezinárodní a celopolská konference. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 328–329.
 • Wojnarová, S. (2019): XXVI. kongres ICOS v Debrecíně. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 327–328.
 • Wojnarová, S. (2019): Dny onomastiky na Helsinské univerzitě 8.–9. 11. 2018. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 330–333.

Elektronické publikace:

 • hesla pro elektronickou verzi Slovníku pomístních jmen v Čechách

Členství v organizacích:

 • od 2019 členka The International Council of Onomastic Sciences (ICOS)