Mgr. et Mgr. Jakub Sláma

Kontakt

 • e-mail: slama at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 411


Odborné zaměření

 • syntax češtiny a angličtiny, valence, lexikologie a slovotvorba, neologie; kognitivní lingvistika a konstrukční gramatika

 

Vzdělání

 • od 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: Český jazyk, školitelka: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.; disertační práce Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě)
 • od 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: Anglický jazyk, školitelka: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.; disertační práce Noun Valency in English)
 • 2016–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (obor: Anglický jazyk; diplomová práce The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns)
 • 2016–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (obor: Český jazyk – specializační studium; diplomová práce Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov)
 • 2013–2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium (obor: Anglistika-amerikanistika, Český jazyk a literatura; bakalářská práce English counterparts of the Czech instrumental case)

 

Dosažená praxe

 • od února 2019 asistent na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2018–2019 odborný asistent Katedry anglického jazyka a literatury Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • 2018–2019 anotátor na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 • od ledna 2014 oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Publikace


Monografie, kolektivní publikace

 

Článek v časopise

 

Příspěvek ve sborníku

 

Recenze

 

Projekty, granty

 • od 2019 účast na grantovém projektu Primus Výzkumná skupina pro empirické studium formální syntaxe a sémantiky, hlavní řešitel: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
 • od 2019 účast na grantovém projektu uděleném Grantovou agenturou ČR Adjectival postposition in English, hlavní řešitelka: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
 • člen autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

 

Členství v oborových organizacích

 • od září 2018 člen České asociace kognitivní lingvistiky
 • od března 2017 člen Jazykovědného sdružení ČR 

 

Výuka

 • zimní semestr 2019/2020 výuka seminářů Cvičení k lingvistické propedeutice, Anglická mluvnice: morfologie II a Valency in English (ÚAJD FF UK v Praze)
 • letní semestr 2019 výuka semináře Anglická mluvnice: morfologie I (ÚAJD FF UK v Praze)
 • letní semestr 2019 výuka semináře Syntax (ÚČJTK FF UK v Praze)
 • zimní semestr 2018/2019 výuka předmětu Morfosyntax angličtiny 3 (FF ZČU v Plzni)
 • zimní semestr 2018/2019 výuka semináře Cvičení k lingvistické propedeutice (ÚAJD FF UK v Praze)

 

Popularizace

 

Jiné

 

Ocenění

 • 2019 – Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
 • 2019 – Cena rektora / Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních programů
 • 2018 – Mathesiova cena za diplomovou práci The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns (Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze)
 • 2016 – Mathesiova cena za bakalářskou práci English counterparts of the Czech instrumental case (Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze)