Mgr. Martina Rybová

 

Kontakty

e-mail: rybova at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 421

silueta.jpg


Dosažená praxe

2017–dosud odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury
2014–2016 odborná pracovnice v excerpčním úseku oddělení současné lexikologie a lexikografie

 

2018–dosud redaktorka časopisu Naše řeč

 

Zahraniční stáže

srpen 2014 FTSK Germersheim, Universität Mainz (letní kurz překladatelství / úvod do tlumočení; stipendium DAAD)
srpen 2017 FTSK Germersheim, Universität Mainz (letní kurz tlumočení; stipendium DAAD)

 
Vzdělání

 2016–dosud Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
magisterské studium
obor: český jazyk – specializační studium

 

2015–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
magisterské studium
obor: německý jazyk a literatura – tlumočnictví němčiny

 

2012–2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
bakalářské studium
obor: český jazyk a literatura – německý jazyk a literatura

  

Publikační činnost

Monografie a kolektivní publikace

Rychnovská, L. – Adam, R. et al. (2016): Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-542-0. Autorství kapitoly: Neohebné slovní druhy v korespondenci Karla Havlíčka.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících

Rybová, M. (2018): Konstrukce ne a ne + infinitiv a její německé protějšky. In: Butašová, A. – Benko, V. – Puchovská, Z. (eds.), ARANEA 2018 Web Corpora as a Language Training Tool. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 23.–24. 11. 2018. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, s. 125–133.

Rybová, M. (2018): K prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka. Naše řeč, 101(1), s. 58–63.

 

Granty

2017–dosud Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (DG16P02B009, 2016–2019), projekt udělený Ministerstvem kultury ČR, řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.
2017 Publicistika a korespondence Karla Havlíčka (GAČR 17-13671S), řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
2014–2016 Korespondence Karla Havlíčka (GAČR P406/12/0691), řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

  

Výuka

2018 seminář praktické češtiny – Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
2016–dosud přípravné kurzy českého jazyka na gymnázium, Gymnázium Arabská, Arabská 14, Praha

 

Popularizační texty

Nzimba, S. – Rybová, M. – Sláma, J. (2018, v tisku): Selfíčkářka dodebatovala u burčákomatu před retrobarákem aneb Jak se sbírají nová slova. In: Lišková, M. – Šemelík, M. (eds.): Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

 

Ostatní

Přednášky

Martínek, F. – Rybová, M. (2018): O partikulizaci v dopisech Karla Havlíčka. Příspěvek pronesený v rámci odborného semináře Soukromá písemná komunikace, Jazykovědné sdružení, Praha, 22. 11. 2018.
Martinkovičová, B. – Rybová, M. (2018): Darf ich Sie etwas zur Sprache fragen? Oder Die tschechische Sprachberatung. Přednáška pronesená 6. 2. 2018 v Českém centru v Berlíně.


Organizační činnost

2016–dosud konference Lingvistika Praha (2013–2016) / Linguistics Prague (2017–dosud), FF UK a ÚJČ AV ČR, Praha; spoluorganizátorka
2016–dosud studentský workshop Žďárek, ÚČJTK FF UK; spoluorganizátorka
2015–dosud konference PRAGESTT (Prager Germanistische Studententagung), ÚGS FF UK, Praha; spoluorganizátorka

 

Další

členka badatelského týmu Experimental Research on Central European Languages Lab (ERCEL Lab) při FF UK