Mgr. Helena Özörencik

RELEVANTNÍ PRAXE

IMG_1021_orez.jpg

od 2014 členka Oddělení stylistiky a lingvistiky textu, ÚJČ AV ČR, v.v.i.

 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

od 2013  doktorandka Ústavu obecné lingvistiky FF UK
disertační práce Legitimita jazykového managementu: Vznik a působení jazykových akademií; školitel doc. Jiří Nekvapil
 
2013 magistra oboru Český jazyk a literatura
2013 bakalářka oboru Turkologie – Obecná lingvistika
 

ODBORNÉ ZÁJMY

jazykový management, jazykové akademie, standardizace jazyka, jazyková politika, vícejazyčnost, předávání jazyka v rodině, vícejazyčnost v rodině
 

PUBLIKACE

2017

Özörencik, H.: Jazyková socializace, osvojování jazyka a řeč multilingvních dětí ve vyprávění monolingvních matek. Jazykovědné aktuality, 1-2, 51-56.

Özörencik, H.: Osobní jména jako předmět jazykové politiky v česko-slovenském srovnání. Naše řeč 100, 2017, 5, 294–300.

Özörencik, H.: Family language management in a multilingual setting: The case of Turkish families in Prague. In M. Sloboda, J. Nekvapil & L. Fairbrother (eds.) (2017), The language management approach: Focus on methodology. Frankfurt am Main: Peter Lang. Peter Lang Edition.

 

2016

Sherman, T., Hromadová, M.A., Özörencik, H., Zaepernicková, E.,  Nekvapil, J. Two sociolinguistic perspectives on multilingual families. Slovo a slovesnost 77 (3), 202-218.

 

2015 

Özörencik, H. – Hromadová, A. M. „Stavění mostů“ ve švédském Lundu. Konference o osvojování jazyka a jazykové politice. /‘Building bridges’ in Lund. A Conference on language acquisition and language policy./

Studie z aplikované lingvistiky 6 (2).
 
2014
Özörencik H. Workshop o výzkumu vícejayzčnosti v Dubrovníku /Workshop on multilingualism research in Dubrovnik/.
Slovo a slovesnost 75 (4).

 

V PŘÍPRAVĚ
Özörencik H. – Hromadová, M. A. (v tisku). Between implementing and creating: Mothers of children with plurilingual family background and the Czech Republic’s language acquisition policy. In M. F. Hult, M. Siiner & T. Kupisch (eds). Bridging Language Acquisition and Language Policy. Language Policy Series. Springer.
 
Özörencik, H. – Hromadová, M. A. (v tisku) Monolingual Language Ideology, Multilingual Families and the Dynamics of Linguistic Diversity in the Czech Republic. Insights from Analysis of Discursive Practices in Research Interviews. In E. Boix (ed.), Family multilingualism in middle sized language communities. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

GRANTY

2014 – 2015 hlavní řešitelka skupinového grantu Mezigenerační předávání jazyka v jazykově smíšených rodinách v ČR

Vnitřní grant FF UK