Mgr. Sylva Nzimba

Kontakty

 • e-mail: nzimba at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 416


Odborné zaměření

 • neologie, slovotvorba

  

Vzdělání

 • od 2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: český jazyk, školitelka: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., disertační práce: Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech)
 • 2014–2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, navazující magisterské studium (obor: český jazyk – specializační studium – lusobrazilská studia, diplomová práce: Sémantika prefixů ve slovesných neologismech)
 • 2011–2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium (obor: český jazyk a literatura – portugalistika, bakalářská práce: Současné české neologismy z oblasti sportu)

  

Dosažená praxe

 • od února 2013 oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • leden 2018 – březen 2019 vedoucí skupiny lexikografické excerpce

  

Publikace

 

Monografie, kolektivní publikace

 

Článek v časopise

 • Nzimba, S. (2020): Vliv prefixace na slovesnou vazbu v češtině (na materiálu nových sloves z oblasti internetových a mobilních technologií). Prace Filologiczne, 75, č. 1, s. 373–384.
 • Nzimba, S. (2019): Vývoj sémantiky prefixu pro-. Časopis pro moderní filologii, roč. 101, č. 2, s. 170–194.
 • Filiačová, S. (2016): Blendy v elektronickém neologickém archivu Neomat. Jazykovědné aktuality, roč. 53, č. 3–4, s. 100–105.

 

Recenze

 • Filiačová, S. (2018): O jazyce bez hranic. Krajiny češtiny, s. 86–87.

  

Projekty, granty

 • od 2019 účast na grantovém projektu uděleném Technologickou agenturou ČR Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (hlavní řešitel: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., Masarykova univerzita)
 • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

  

Popularizace

 • Nzimba, S. (2020): O vermikompostování čili žížalování. Vesmír, roč. 99, č. 6, s. 368. ISSN 0042-4544.
 • Nzimba, S. – Rybová, M. – Sláma, J. (2019): Selfíčkářka dodebatovala u burčákomatu před retrobarákem aneb Jak se sbírají nová slova. In: Lišková, M. – Šemelík, M. (eds.): Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: NLN, s. 35–50.
 • Nzimba, S. (2018): Kde dnes bydlí zvířata? Vesmír, roč. 97, č. 12, s. 774. ISSN 0042-4544.
 • Rubrika Slovo v magazínu Pátek Lidových novin:
  • Rouškovník. Pátek LN, 9. 4. 2020, s. 5.
  • Šampaňské. Pátek LN, 20. 12. 2019, s. 5.
  • Měkkýš. Pátek LN, 14. 12. 2018, s. 5.
  • Ručníkovat. Pátek LN, 3. 8. 2018, s. 5.