Mgr. Barbora Martinkovičová

silueta.jpg

Kontakty:
e-mail: martinkovicova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 433

 

Odborné zaměření:
jazykové poradenství, popularizace jazyka, výzkum noremnosti a příznakovosti jazykových prostředků


Vzdělání:
2015–dosud Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doktorské studium
obor: český jazyk
disertační práce: Vnímání příznakovosti lexikálních jednotek (školitel doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.)

2014–2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
kurz celoživotního vzdělávání
obor: učitelství pro střední školy
 

2011–2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
magisterské studium
obor: český jazyk a literatura
diplomová práce: Problémy s jazykem administrativy z pohledu tazatelů jazykové poradny (školitelka PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA)

 

2008–2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
bakalářské studium
obor: česká filologie – žurnalistika

 

Dosažená praxe:
2014–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

 

Zahraniční stáže:
Letní semestr 2013 Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin (program Erasmus)


Granty:

2017–dosud Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (DG16P02B009, 2016–2019), projekt udělený Ministerstvem kultury ČR
(řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.)

 

2014–dosud LINDAT/CLARIN – Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie – rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781, 2016–2019), projekt udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, spoluřešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR)
* navazuje na projekt: LINDAT-CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury v České republice (LM2010013, 2013–2015)


Publikační činnost:

  • Martinkovičová, B. (2019): Puzzle jako ortoepický problém. Naše řeč, 102, s. 232–235.
  • Martinkovičová, B. (2019): Kennzeichnung der Markiertheit im Wörterbuch aus Laiensicht. In: Weigl, A. – Nübler, N. – Movchan, Y. – Wilpert, R. – Lis, T. – Mrowiński, D. (eds.), Junge Slavistik im Dialog VIII. Beiträge zur XIII. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 93–101.
  • Martinkovičová, B. (2017): Tvůrci administrativních textů jako tazatelé jazykové poradny. Naše řeč, 100, s. 159–167.
  • Albrechtová, B. (2016): Přechylování jmen živočichů. Naše řeč, 99, s. 243–255.
  • Albrechtová, B. (2016): Jak média zacházejí s variantními prostředky. In: Lišková, M. – Vodrážková, V. – Děngeová, Z., Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu. Praha: ÚJČ AV ČR, s. 17–18.


Popularizační práce:

  • Příběh jednoho časopisu aneb 100 let Naší řeči. Literarky.cz [online] 13. 2. 2017
  • jazykové úvahy publikované v Týdeníku Rozhlas (pravidelně od 2015, dosud 24 příspěvků)