PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.

Kontakty:
e‑mail: kloferova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 292


Odborné zaměření:
dialektologie, onomastika, běžná mluva, jazykové kontakty v nářečích


Vzdělání:

 • 1991: CSc., Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha, obor: bohemistika (disertace: Jazyková situace v nově dosídleném severomoravském pohraničí)
 • 1984–1987: interní vědecká aspirantura, ÚJČ ČSAV
 • 1983: PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ČJ)
 • 1982–1983: studijní pobyt, Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení
 • 1974–1979: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obory: německý jazyk – český jazyk, diplomová práce: Die Rolle der alltagssprachlichen Elemente im neueren deutschen Prosastil, dargestellt an Ulrich Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W.“)

 

Dosažená praxe:

 • 2003–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, dialektologické oddělení
 • 2000–2003 lektorka českého jazyka, Institut für Slawistik der Universität Wien, Rakousko
 • 1982–2000: Ústav pro jazyk český ČSAV / Akademie věd České republiky, dialektologické oddělení
 • 1993–2000 vedoucí dialektologického oddělení

 

Publikační činnost:
Monografie:

 • KLOFEROVÁ, S. Mluva v severomoravském pohraničí. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80‑210‑2470‑4.
 • BALHAR, J., S. KLOFEROVÁ a J. VOJTOVÁ. U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80‑210‑2124‑4.

 

Kolektivní monografie a publikace:

 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i. © 2016–. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i. © 2014–. Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz
 • Český jazykový atlas. Dodatky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978‑80‑200‑1967‑7. Členka autorského kolektivu.
 • Český jazykový atlas 5, Praha: Academia, 2005. ISBN 80‑200‑1339‑3. Členka autorského kolektivu, 2 stati + kapitola Svazky izoglos v nářečích s 15 mapovými listy.
 • Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002. ISBN 80‑200‑0921‑3. Členka autorského kolektivu, 47 statí.
 • Český jazykový atlas 3, Praha: Academia, 1999. ISBN 80‑200‑0654‑0. Členka autorského kolektivu, 28 statí.
 • Český jazykový atlas 2. Praha: Academia, 1997. ISBN 80‑200‑0574‑9. Členka autorského kolektivu, 19 statí.
 • Český jazykový atlas 1. Praha: Academia, 1992. Dotisk: Praha: Academia, 2004. ISBN 80‑200‑0014‑3. Členka autorského kolektivu, 5 statí.
 • KLOFEROVÁ, S. a M. ŠIPKOVÁ, eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1. Spoluautorství kapitoly Úvod (s M. Šipkovou, s. 7–13), autorství kapitol Kostka, kostkový olej a kostkové boty (s. 123–124), Chléb náš vezdejší (s. 125–135), Kvasnice, droždí a hýbadla (s. 136–138), O knedlících a šiškách (s. 139–141), Škrábka s pastýřem (s. 153–155), Sodovka a limonáda (s. 156), Kdy se podává svačina? (s. 157–158), Slepá bábo, kam tě vedu? (s. 159–162), Potíže s příslovci dlouho a napřesrok (s. 172–173), Pomístní jména odhalují svá tajemství (s. 174–181), O kotovicích a Kotovicích, s. 191–192).
 • BLÁHA, O. a J. SVOBODOVÁ, eds. Jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978‑80‑244‑5281‑4. Autorství kapitoly Slovník nářečí českého jazyka: má nám ještě dnes co říci? (s. 108–117).
 • KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978‑80‑7422‑480‑5. Též: Nový encyklopedický slovník češtiny online: http://www.czechency.org. Autorství hesel Dialekt (s. 333–334), Dialektologie (s. 335), Dotazník (s. 377–378), Enkláva českého jazyka (s J. Balharem a M. Šipkovou, s. 421–424), Izoglosa (s. 719), Jádro nářečí (s. 726), Jazykovězeměpisná metoda (s. 753), Jazykový atlas (s. 753–755), Jazykový zeměpis (s. 771), Karpatismy v českém lexiku (s. 785), Moravská krátkost (s J. Balharem, s. 1073–1074), Nářeční hranice (s. 1115), Nářečí přechodové (s. 1464–1465), Proteze (s R. Večerkou a D. Šlosarem, s.1439–1440), Nářeční skupina (s. 1115–1116), Východomoravská nářeční skupina (s. 2037–2040).
 • PRAVDOVÁ, M., ed. Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia, 2016. ISBN 978‑80‑200‑2560‑9. ISBN 978‑80‑200‑2560‑9. Autorství statí Jak se kde říkalo angreštu? (s. 15), Jak se kde říkalo bramboru? (s. 19), Jak se kde říkalo cibuli? (s. 23), Jak se kde říkalo čmelákovi? (s. 27), Jak se kde říkalo dvojčatům? (s. 31), Kde se tramvaji říkalo elektrika? (s. 35).
 • MINÁŘOVÁ, E., D. SOCHOROVÁ a J. ZÍTKOVÁ, eds. Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978‑80‑210‑6631‑1. Autorství kapitoly Hádky o Hádky (s. 122–126).
 • VOŠAHLÍKOVÁ, P. a kol. Biografický slovník českých zemí. Dot–Dvo. Praha: Libri, 2011. ISBN 978‑80‑7277‑451‑7. Autorství hesla Dušek, Vavřinec Josef.
 • MAKARIUSOVÁ, M., ed. Biografický slovník českých zemí. Ep–Fe. Praha: Libri, 2013. ISBN 978‑80‑200‑2292‑9. Autorství hesla Ertl, Václav.
 • LAMELI, A., KEHREIN, R. a S. RABANUS, eds. Language and Space. An International Handbok of Linguistic Variation. Volume 2. Language Mapping. Berlin – New York: De Gruyter, 2010.ISBN 978‑3‑11‑019609‑2. Autorství kapitoly Mapping the Slavic languages (s. 317–333).
 • VÁLKA, M. a kol. Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. Vlastivěda Boskovicka. Svazek 2. Boskovice: Muzeum Boskovicka v nakladatelství Albert, 2009. ISBN 978‑80‑904089‑1‑3. Autorství kapitoly Nářečí na Boskovicku (s. 293–311).
 • PLESKALOVÁ, J., M. KRČMOVÁ, R. VEČERKA a P. KARLÍK, eds. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978‑80‑200‑1523‑5. Autorství kapitoly Dialektologie (s. 336–376).
 • ONDRÁČKOVÁ, M. a M. STALMACH, eds. Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír, 2008. ISBN 978‑80‑254‑3430‑7. Autorství kapitoly Nářečí (s. 160–164).
 • BASLER, H., M. BRANDEIS, J. K. KROUPA a J. STAREK eds. Die Wiener Tschechen 1945–2005. Zur Geschichte einer Volksgruppe / Vídeňští Češi 1945–2005. K dějinám národnostní menšiny. Band / Svazek 1. Wien – Praha: Tschechisches kulturhistorisches Institut / České kulturněhistorické centrum, 2006. ISBN 3‑9502074‑0‑6. Autorství kapitoly Vídeňská čeština? Das Wiener Tschechisch? (s. 191–206, 421–433).
 • DOKOUPIL, L., M. MYŠKA a J. SVOBODA, eds. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (N‑Ž). Ostrava: Repronis, 2005. ISBN 978‑80‑7464‑385‑9. Autorství hesla Nářečně různorodá oblast (s. 23–25).
 • DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. ISBN 80‑200‑0617‑6. Autorství kapitoly Běžná mluva v severomoravském pohraničí (s. 250–255).
 • KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002. ISBN 80‑7106‑484‑X. Autorství hesel Atlas jazykový (s. 48–50); Dialekt (s. 109–110), Dialektologie (s. 110), Dotazník (s.116–117), Enkláva českého jazyka (s J. Balharem a M. Šipkovou, s.124–126), Hranice nářeční (s. 170–171), Izoglosa (s. 189), Jádro nářečí (s. 191), Krátkost moravská (s J. Balharem, s. 236–237), Metoda jazykovězeměpisná (s. 261–262), Nářečí přechodová (s. 279), Proteze (s R. Večerkou a D. Šlosarem, s. 348–349), Skupina nářeční (s. 392–393), Skupina nářeční východomoravská (s. 401–404), Zeměpis jazykový (s. 564–565).
 • DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. Autorství kapitoly Běžná mluva v severomoravském pohraničí (s. 250–255).

 

Stati v zahraničních periodikách a sbornících:

 • KLOFEROVÁ, S. Nářeční atlasy slovanských jazyků: historie a současnost. In: SIEROCIUK, J., ed. Gwary dziś. 2015, 7, s. 43–55. ISSN 1898‑9276.
 • KLOFEROVÁ, S. K lidové etymologii v nářečích. In: BALLEKOVÁ, K., Ľ. KRÁLIK a G. MÚCSKOVÁ, eds. Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015, s. 70–76. ISBN 978‑80‑224‑1494‑4.
 • KLOFEROVÁ, S. K dialektologickým aspektům české onymie. Gwary dziś 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Prace Komisiji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. PTPN: Poznań 2012, s. 145–154. ISBN 978‑83‑7654‑182‑2.
 • KLOFEROVÁ, S. Die Semantik im Sprachkontakt. Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. 34–36 (Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch‑österreichische Dialektologie, Klagenfurt, 19.–22. September 2007), 2008–2010, s. 194–204. ISSN 1562‑2878.
 • KLOFEROVÁ, S. Propriale und nichtpropriale Sprachareale: Einheit in der Vielfältigkeit. Slavia Centralis. 2010, 3, s. 52–60. ISSN 1855‑6302.
 • KLOFEROVÁ, S. Česká dialektologie po roce 1945. In: KOLETNIK, M. a V. SMOLE, eds. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor: Slavistično društvo, 2006, s. 62–69. ISBN 961‑6320‑35‑1.
 • KLOFEROVÁ, S. Grenzen der Sprachgrenzen. Brücken. Neue Folge. 13, 2006, s. 47–58.
 • KLOFEROVÁ, S. Dialektale Entlehnungen aus dem Deutschen im Tschechischen als Spiegel kultureller Beziehungen (Dialektale Areale und Sprachkontakterscheinungen). In: HAUSNER, I. a P. WIESINGER, eds. Deutsche Wortforschung als Kulturgeschichte. Wien: Edition Praesens, 2005, s. 275–286. ISBN 3‑7001‑3399‑ř.
 • KLOFEROVÁ, S. Sprachareale und ihr Charakter bei der Erforschung von Sprachkontakterscheinungen. Anhand des Tschechischen Sprachatlasses. In: GREULE, A. a M. NEKULA, eds. Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. Wien: Edition Praesens, 2003, s. 21‑36. ISBN 3‑7069‑0200‑1.
 • KLOFEROVÁ, S. Sprachatlanten im Kontakt – Tschechisch – Deutsch. In: EICHLER, E., ed. Selecta Bohemico‑Germanica. Tschechisch‑deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Münster – Hamburg – London: LIT Verlag, 2003, s. 39–53. ISBN 3‑8258‑6635‑1.
 • KLOFEROVÁ, S. Die Sprache der Wiener Tschechen. Forschungsstand und Ausblick. Wiener Slavistisches Jahrbuch. 46, 2000, s. 107–115. ISBN 13: 978‑3‑7001‑2999‑8.
 • KLOFEROVÁ, S. Die Struktur der Benennung im Sprachkontakt. In: TATZREITER, H., HORNUNG, M. a P. ERNST, eds. Erträge der Dialektologie und Lexikographie. Festgabe für Werner Bauer zum 60. Geburtstag. Wien: Edition Praesens, 1999, s. 289–302. ISBN 3‑7069‑0034‑3.
 • KLOFEROVÁ, S. Zum Problem der Synonymie im Tschechischen anhand des Tschechischen Sprachatlasses. In: GRӦSSE, R., ed. Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern (= Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch‑historische Klasse, Bd. 75, Hf 1). Stuttgart/Leipzig, 1998, s. 197–198. ISBN 3‑7776‑0830‑0.
 • KLOFEROVÁ, S. Deutsche Sprachreflexe in der tschechischen Lexikographie. In: BREMER, E. a HILDEBRANDT, R., eds. Stand und Aufgaben der deutschen Dialektlexikographie. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1996. s. 49–56. ISBN 3‑11‑014464‑6.
 • KLOFEROVÁ, S. K nářeční nivelizaci. In: BUZÁSSYOVÁ, K., ed. Varia I. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1992, s. 82–85.

 

Stati v domácích periodikách a sbornících:

 • KLOFEROVÁ, S. Není svatba jako svatba (k přeneseným pojmenováním jídel v českých nářečích). Linguistica Bunensia. 66, č. 1, 2018, s. 41–48. ISSN (print) 1803‑7410, ISSN (online) 2336‑4440.
 • KLOFEROVÁ, S. Zur Homonymie im Wörterbuch der Dialekte der tschechischen Sprache. In: JANYŠKOVÁ, I., H. KARLÍKOVÁ a V. BOČEK, eds. Etymological Research into Czech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 207–214. ISBN 978‑80‑7422‑619‑9.
 • KLOFEROVÁ, S. Neboť nic se tak nezapomíná jako nářečí (František Bartoš). Acta Musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko, Vsetín. XV, 2017/1–2, s. 104–114. ISSN 0862‑8548.
 • KLOFEROVÁ, S. Existují ještě dnes tradiční dialekty? In: RUSINOVÁ, E., ed. Přednášky a besedy z L. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 138–143. ISBN 978‑80‑210‑8567‑1.
 • KLOFEROVÁ, S. Slovník nářečí českého jazyka – úskalí lexikografické a dialektologické abstrakce. In: LIŠKOVÁ, M., V. VODRÁŽKOVÁ a Z. DĚNGEOVÁ, eds. Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.–30. 11. 2016 v Praze. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. .i., 2016, s. 38– 39. ISBN 978‑80‑88211‑02‑0.
 • KLOFEROVÁ, S. Nářeční kontakty německo‑české ve třetím tisíciletí (k výzkumu historických německých nářečí v České republice). Slovo a slovesnost. 2014, roč. 75, č. 2, s. 127–141. ISSN 0037‑7031.
 • KLOFEROVÁ, S. Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek. Naše řeč. 2015, 98, s. 71–78. ISSN 0027‑8203.
 • KLOFEROVÁ, S. Současná česká dialektologie: po Českém jazykovém atlasu Slovník nářečí českého jazyka. Slavia. 2013, roč. 82, s. 169–174. ISSN 0037‑6736.
 • KLOFEROVÁ, S. Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině. In: RUSINOVÁ, E. ed. Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 93–99. ISBN 978‑80‑210‑6243‑6.
 • KLOFEROVÁ, S. Český jazykový atlas a čeština. In: ČMEJRKOVÁ, S., J. HOFFMANNOVÁ a J. KLÍMOVÁ, eds. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 297–302. ISBN 978‑80‑246‑2121‑0.
 • KLOFEROVÁ, S. Onymický a dialektový areál: paralelnost, či identičnost? In: HOLUB, Z. a R. SUKAČ, eds. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Frýdek‑Místek: Kleinwächter ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, 2011, s. 164–172. ISBN 978‑80‑7248‑773‑8.
 • KLOFEROVÁ, S. Čeština a její dialekty: Český jazykový atlas a Slovník nářečí českého jazyka. In: RUSINOVÁ, E., ed. Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 102–108. ISBN 978‑80‑210‑5511‑7.
 • KLOFEROVÁ, S. K územnímu rozrůznění předložek v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica. 2011, roč. 52, č. 1, s. 92–101. ISSN 1211‑4413.
 • KLOFEROVÁ, S. Pomístní jména odvozená od osobních jmen v kontextu onomastickém dialektologickém. Acta onomastica. 2010, roč. 51, č. 1, s. 106–139. ISSN 1211‑4413.
 • KLOFEROVÁ, S. Basy a housle v onomastice a dialektologii (Příspěvek k dialektologii pomístních jmen). In: HARVALÍK, M., E. MINÁŘOVÁ a J. M. Tušková, eds. Teoretické a komunikační aspekty proprií. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 237–245. ISBN 978‑80‑210‑5102‑7.
 • KLOFEROVÁ, S. Česká dialektologie ve slovanském kontextu. Slavia. 77, 2008 (Česká slavistika. Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.–16. 9. 2008), s. 93–103. ISSN 0037‑6736 .
 • KLOFEROVÁ, S. K nepřeneseným víceslovným pojmenováním v nářečích. In: ČORNEJOVÁ, M. a P. KOSEK, eds. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 110–120. ISBN 978‑80‑7294‑301‑2.
 • KLOFEROVÁ, S. Spitznamen im Kontakt. In: MUZIKANT, M., ed. Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Vergleich zum Mutterboden. Beiträge zu einem internationalen Symposium an der Masaryk‑Universität, 26. bis 27. Januar 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 127–133. ISBN 978‑80‑210‑4283‑4.
 • KLOFEROVÁ, S. Bartošova Dialektologie moravská a Český jazykový atlas. In: PRUDKÁ, A. a L. UHLÍKOVÁ, eds. František Bartoš, dialektolog, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Sborník z konference, Zlín 25.–26. dubna 2006. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2006, s. 27–31 (= Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, suplementa 2006/1). ISSN 0323‑2492.
 • KLOFEROVÁ, S. Areálová lingvistika: Svazky izoglos ve službách etymologie. In: JANYŠKOVÁ, I. a H. KARLÍKOVÁ, eds. Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 143–148. ISBN 80‑7106‑997‑3.
 • KLOFEROVÁ, S. Vy neznáte Cajzla? (K původu a významu přezdívky). Naše řeč. 89, 2006, s. 191–197. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. Český jazykový atlas a výzkum běžné mluvy aneb Co máme a co nemáme. Naše řeč. 89, 2006, s. 11–14. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. K počátkům dialektologie na Moravě. In: ČMEJRKOVÁ, S. a I. SVOBODOVÁ, eds. Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2005, s.191–196. ISBN 80‑86496‑23‑6.
 • KLOFEROVÁ, S. Jak se mluví na Moravě? In: RUSINOVÁ, E., ed. Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 66–72. ISBN 80‑210‑3738‑5.
 • KLOFEROVÁ, S. Vy neznáte rýsováček? Naše řeč. 88, 2005, s. 217–220. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. K morfologickým moravismům. In: MINÁŘOVÁ, E. a ONDRÁŠKOVÁ, K., eds. Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s.50–54. ISBN 80‑210‑3568‑4.
 • KLOFEROVÁ, S. Svazky izoglos v Českém jazykovém atlase: Formální deminutiva. In: KARLÍK, P. a J. PLESKALOVÁ, eds. Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 101–109. ISBN 80‑210‑3373‑8.
 • KLOFEROVÁ, S. Český jazykový atlas. In: RUSINOVÁ, E., ed. Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s.66–72. ISBN 80‑210‑3160‑3.
 • KLOFEROVÁ, S. Areálová lingvistika a sémantické tvoření slov. In: JANYŠKOVÁ, I. a H. KARLÍKOVÁ, eds. Studia etymologica Brunensia 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003 , s. 365–376. ISBN 80‑7106‑654‑0.
 • KLOFEROVÁ, S. Český jazykový atlas: neznámé nářeční areály. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A 51, 2003, s. 203–212. ISBN 80‑210‑3151‑4.
 • KLOFEROVÁ, S. Nad svazky izoglos v Českém jazykovém atlase. Naše řeč. 86, 2003, 5–18. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. Přehláska ’a > e v lexikálních svazcích Českého jazykového atlasu. Naše řeč. 84, 2001, s. 171–174. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. Nářečí v kontaktu. In: KARLÍK, P. a Z. HLADKÁ, eds. Čeština – univerzália a specifika 2. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 47–52.
 • KLOFEROVÁ, S. Zombi(e), ale mumie. Naše řeč. 83, 2000, s. 104–105. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. Areálová lingvistika, etymologie a šťastné dřevo. In: JANYŠKOVÁ, I. a H. KARLÍKOVÁ, eds. Studia etymologica Brunensia 1. Praha: Euroslavica, 2000, s. 277–282. ISBN 80‑85494‑58‑2.
 • KLOFEROVÁ, S. Vlastní jména v Českém jazykovém atlase. Naše řeč. 83, 2000, s. 10–16. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. Mluva mladé generace vídeňských Čechů. Kultura českých enkláv ve světě (= Estetika 36, 1 –3), 1999, s. 155–159.
 • KLOFEROVÁ, S. K současné české dialektologii. In: RUSINOVÁ, E., ed. Přednášky a besedy z XXXI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 43–49.
 • KLOFEROVÁ, S. Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi I, II. Naše řeč. 81, 1998, s. 61–72, 169–178. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. Nad Českým jazykovým atlasem. In: RUSINOVÁ, E., ed. Přednášky a besedy z XXIX. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 43–46.
 • KLOFEROVÁ, S. Nářeční slovní zásoba a status spisovnosti. In: ŠRÁMEK, R., ed. Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 142–144. ISBN 8021013044.
 • KLOFEROVÁ, S. Ta, či ten sršeň? Naše řeč. 79, 1996, s. 187–191. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. K fungování jazykových útvarů v mluvě mládeže. In: JANČÁKOVÁ, J., M. KOMÁREK a O. ULIČNÝ, eds. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995, s. 104–105. ISBN 80‑85899‑02‑7.
 • KLOFEROVÁ, S. Adaptace slov cizího původu v českých nářečích. In: KARLÍK, P., PLESKALOVÁ, J. a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice: Albert, 1995, s. 118–122. ISBN 80‑85834‑39‑1.
 • KLOFEROVÁ, S. Co nového v pohraničí? Čeština doma a ve světě. 3, 1995, s. 256–258.
 • KLOFEROVÁ, S. K německým výpůjčkám v nářečích. Slovo a slovesnost. 55, 1994, s. 202–207. ISSN 0037‑7031.
 • KLOFEROVÁ, S. O názvech německého původu v české nářeční zemědělské terminologii. Naše řeč. 77, 1994, s. 179–185. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. Deantroponymická pojmenování malých kamínek v češtině. Onomastický zpravodaj. 32–33, 1992, s. 38–40.
 • KLOFEROVÁ, S. O vývoji dialektismů v severomoravském pohraničí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A 37–38, 1990, s. 142–148.
 • KLOFEROVÁ, S. Nářeční pojmenování plodů lopuchu v češtině. Naše řeč. 73, 1990, s. 235–241. ISSN 0027–8203.
 • KLOFEROVÁ, S. O mluvě mladé generace v nově osídleném severomoravském pohraničí. Naše řeč. 70, 1987, s. 237–248. ISSN 0027–8203.

 

Recenze:

 • KLOFEROVÁ, S. Monografie o současné češtině. Eva Minářová, Jana Marie Tušková et al.: Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. Naše řeč. 100, 2017, s. 46–51.
 • KLOFEROVÁ, S. Jarmila Vojtová: Slovník středomoravského nářečí horského typu, Masarykova univerzita, Brno 2008, 279 stran (ISBN 978‑80‑210‑4674‑0). Linguistica Brunensia. 57, 2009, s. 306–309.
 • KLOFEROVÁ, S. Menzel, T., Hentschel, G.: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Teschener Dialekt des Polnischen. Oldenburg 2003. Kritikon Litterarum. 1/2, 31, 2004, s. 55–57.
 • KLOFEROVÁ, S. I. Bogoczová, K. Fic, J. Chloupek, E. Jandová, M. Krčmová, O. Müllerová, Tváře češtiny. Ostrava 2000. Wiener Slavistisches Jahrbuch. 47, 2001, s. 262–266.
 • KLOFEROVÁ, S. Kolik tváří má čeština (I. Bogoczová, K. Fic, J. Chloupek, E. Jandová, M. Krčmová, O. Müllerová, Tváře češtiny. Ostrava 2000). Naše řeč. 84, 2001, s. 261–265.
 • KLOFEROVÁ, S. Monika Glettler, Böhmisches Wien. Naše řeč. 78, 1995, s. 257–260.
 • KLOFEROVÁ, S. Kniha o dichotomii spisovnosti a nespisovnosti v českém národním jazyce. (J. Chloupek: Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti, Praha 1987). Naše řeč. 70, 1987, s. 40–44.
 • KLOFEROVÁ, S. J. Štolc, Atlas slovenského jazyka II. Flexia. Bratislava 1978–1981. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A 34, 1986, s. 148–150.

 

Zprávy:

 • KLOFEROVÁ, S. Konference František Bartoš, dialektolog, pedagog a národopisec (Zlín 25.–24. 4. 2006). Český lid. 94, 2007, č. 1, s. 71–72.
 • KLOFEROVÁ, S. Jana Pleskalová, Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Čeština doma a ve světě. 3, 1995, s. 279–280.
 • KLOFEROVÁ, S. J. Orlovský: Stredogemerské nárečia. Jazykovědné aktuality. 20, 1983, s. 115–116.

 

Publikace v tisku:

 • KLOFEROVÁ, S. Kdy žába hýbá uchem (k nářeční frazeologii v češtině). In: JANOVEC, L., ed. Svět v obrazech a frazeologii II (sborník z konference konané 22.–24. 11. 2018 na PedF UK v Praze).

 

Projekty, granty:

 • 2019–2021 Strategie AV21 programu Paměť v digitálním věku: Digitalizace, analýza a zveřejnění zápisů folklorní prózy z Moravy (sběr studentů FF Masarykovy univerzity v Brně v letech 1929–1933 pod vedením prof. F. Wollmana), řešitelka doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D.
 • 2016–2018 Odraz života našich předků v mizejících slovech (GA ČR č. 16‑04648S), řešitelka PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2011–2015 Nový encyklopedický slovník češtiny online (ENC‑Czech online) (GA ČR č. P406/11/0294), řešitel prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka (GA ČR č. 406/11/1786), řešitelka PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2008–2010 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (GA ČR č. 405/08/0703), řešitelka PhDr. M. Šipková, CSc.
 • 2006–2007 Český jazykový atlas – Dodatky (GA ČR č. 405/06/0293), řešitelka PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2005–2007 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (GA ČR č. 405/05/2065), řešitelka PhDr. M. Šipková, CSc.
 • 2003–2005 Dějiny české jazykovědné bohemistiky (GA ČR č. 405/03/1418), řešitelka prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 • 2001–2003 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (GA ČR č. 405/01/0110), řešitel PhDr. Jan Balhar, CSc.
 • 1998–2000 Čeština v jazykovědných pojmech (GA ČR č. 405/98/0746), řešitel prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
 • 1998–2000 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (GA ČR č. 405/98/0211), řešitel PhDr. Jan Balhar, CSc.
 • 1995–1997 Morfologický systém českých nářečí (GA ČR č. 405/95/0013), řešitel PhDr. Jan Balhar, CSc.
 • 1992–1994 Vývoj nářeční zemědělské terminologie (GA ČR č. 91695), řešitel PhDr. Jan Balhar, CSc.

 

Projekty v rámci zahraniční spolupráce (Ost‑West‑Programm):

 • Atlas německých nářečí na území ČR / Atlas der historischen Mundarten in der Tschechischen Republik (Univerzita Regensburg, Univerzita Vídeň, Masarykova univerzita Brno, od 2001 přizvána jako konzultantka)
 • 1994–1997 Die Sprache der Wiener Tschechen / Mluva vídeňských Čechů (s Institutem für Slawistik der Universität Wien), řešitelé univ. prof. Josef Vintr a PhDr. Jan Balhar, CSc.
 • 1991–1994 Tschechisch‑österreichische Sprachkontakterscheinungen / Česko‑rakouské jazykové kontakty (s Institutem für Österreichische Dialekt‑ und Namenlexika der ÖAW), řešitelé Dr. Werner Bauer a PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.

 

Členství v instituciálních orgánech:

 • 1994–2000: členka Vědecké rady ÚJČ AV ČR
 • 1997–2000: členka Vědecké rady FF MU
 • 2002–2018 členka oborové komise pro doktorský studijní program pro obor český jazyk na FF MU

 

Výuka:
Ústav českého jazyka FF MU Brno:

 • 2003–doposud: semináře k dialektologii
 • 1990–1998, 2004: semináře k současné české morfologii
 • 1990–1998: semináře k současnému tvoření slov
 • vedení diplomových a disertačních prací z dialektologie

Letní škola slovanských studií při FF MU Brno:

 • 1996–1998, 2003–2013: přednášky na téma české dialektologie
 • 1983–1998, 2000–2002: lektorka českého jazyka

Univerzita Vídeň

Institut für Slawistik der Universität Wien:

 • 2000–2003 lektorka českého jazyka (kurzy pro začátečníky a pokročilé, semestrální jazyková praktika s tématy jazyk českých psaných a mluvených médií, běžně mluvený jazyk, tvoření slov v češtině)

Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Wien:

 • 2000–2003 lektorka českého jazyka (překladatelské kurzy ČJ‑NJ, NJ‑ČJ)

 

Popularizační činnost:

Příspěvky v denním tisku:

 • Jak se kde mluví. Nářečí v České republice. Lidové noviny. 2007. 258, roč. 20, 5. 11., příloha Čeština v práci (společně s L. Čižmárovou a M. Šipkovou).
 • Dialekty zatím televizi odolávají. Lidové noviny 214, roč. 17, 13. 9. 2004, příloha Život na Moravě, s. II.
 • Vídeň neznámá III. Rovnost, Brno 19. 8. 1994, s. 8.
 • Vídeň neznámá II. Rovnost, Brno 29. 7. 1994, s. 8.
 • Vídeň neznámá I. Rovnost, Brno 22. 7. 1994, s. 8.
 • Sliby chyby. Rovnost, Brno 18. 11. 1994, s. 8.
 • O šmoulování, a nejen o něm. Rovnost, Brno 23. 12. 1989.
 • Vincek s honzíkem. Rovnost, Brno 11. 11. 1988.
 • Znáte kudlibabku? Rovnost, Brno 29. 4. 1988
 • Volejbalové ohlédnutí. Rovnost, Brno 10. 4. 1987.
 • Trápit se úlohou i s úlohou. Rovnost, Brno 29. 11. 1985.
 • Budeme cestovat do Jeseníku a Šumperku? Rovnost, Brno 22. 2. 1985.
 • Zvykneme si na nové prostředí? Rovnost, Brno 28. 1. 1984

 

Přednášky, rozhovory, vystoupení v médiích:

 • Die Dialekte im modernen Tschechisch. Přednáška pro České centrum v Berlíně. Berlín, Německo (České centrum), 8. 2. 2017.
 • „Neboť nic se tak nezapomíná jako nářečí.” (František Bartoš). Přednáška pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zlín (Muzeum jihovýchodní Moravy) 24. 11. 2016.
 • Dobrodružství dialektologie. Přednáška pro Jazykovědné sdružení. Praha (Filozofická fakulta UK) 19. 11. 2015.
 • Nářečí v naší řeči. Hyde Park Civilizace. ČT 24, 18. 7. 2015, 20:00–21:00 (společně s E. Jandovou a M. Pravdovou, reprízováno 19. 8. 2015).
 • Dialekte im Kontakt. Přednáška pro Bohemicum Regensburg – Passau. Regensburg, Německo, 8. 7. 2015.
 • Čeština v kontaktu s cizími jazyky. Přednáška pro studující na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc, prosinec 2014.
 • Současná české dialektologie: po Českém jazykovém atlase Slovník nářečí českého jazyka. Přednáška pro studující na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc 13. 11. 2013.
 • Dlouho, nebo pozdě? K nářečním jevům v soudobé češtině. Přednáška pro studující na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc 9. 5. 2013.
 • Někde létají pouze muchy. Rozhovor s Bárou Procházkovou. Bel’Mondo 2, 2013, č. 10, říjen 2013, s. 10–13.
 • Jak se dnes kde mluví, http://tech.ihned.cz/hnfuture/c1-59777110-jak-se-dnes-kde-mluvi (duben 2013).
 • Současná čeština a její nářečí. Přednáška pro českobudějovickou pobočku Jazykovědného sdružení. České Budějovice (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity) 4. 12. 2013.
 • Čeština a její nářečí. Přednáška pro studující na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc 1. 10. 2012.
 • Nářečí nenávratně mizí. Rozhovor s Davidem Povolným. muni.cz. Měsíčník Masarykovy univerzity, www.online.muni.cz, květen 2012, rubrika Aktuálně, s. 8.
 • Česká nářečí: jsou, či nejsou? Přednáška pro Kruh přátel českého jazyka. Praha (Filozofická fakulta UK) 16. 5. 2012.
 • Český jazykový atlas. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, Gymnázium Terezy Novákové, Brno 2. 11. 2010.
 • Vystoupení v televizním pořadu O češtině: Není kostka jako kostka. 18. 10. 2008.
 • Vystoupení v televizním pořadu Dobré ráno: Nářečí. 23. 9. 2005.
 • Vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Praha Česká nářečí na Hané. 9. 3. 1997.
 • Vystoupení v pořadu Brněnského rozhlasu Naše nářečí. 11. 2. 1995.
 • Český jazykový atlas a čeština. Přednáška pro ostravskou pobočku Jazykovědného sdružení. Ostrava (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) 8. 11. 2006.
 • Mluva na Moravě. Přednáška pro studenty z Univerzity ve Vídni. Brno (Österreich Institut) 3. 11. 2005
 • Práce na projektu Mluva vídeňských Čechů. Ústavní seminář v ÚJČ AV ČR. Praha 2. 12. 1999.
 • Mluva vídeňských Čechů. Přednáška pro Klub České menšiny ve Vídni. Vídeň, Rakousko, 6. 11. 1999.