Mgr. Hana Herrmannová

Kontakty

 • e-mail: h.herrmannova@ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 437


Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, kontaktová lingvistika a sociolingvistika, výuka češtiny pro cizince

  

Vzdělání

 • od 2016 – doktorské studium, ÚČJTK FF UK, Praha
 • 1988–1994 – FF UK, Praha, obory český jazyk a literatura – obecná lingvistika

 

Dosažená praxe

 • od června 2020 – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení současné lexikologie a lexikografie – členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • od 2014 – lektor českého jazyka pro cizince, OSVČ
 • 2010–2014 – lektor českého jazyka a literatury na Univerzitě v Bukurešti, Rumunsko; DZS MŠMT
 • 2007–2010 – učitel českého jazyka a literatury v Eibenthale, Rumunsko; DZS MŠMT
 • od 1993 – redaktor

  

Publikace

 • „České komunity v rumunském Banátu“, strategická studie, podíl na zpracování některých kapitol, odborná konzultace a odborná redakce, MZV ČR, Praha červen 2019.
 • „Banátští Češi: cizí, jiní, nebo naši? Imagologický pohled“, in: Obczy czy inny w jezyku i w literaturze czeskiei, Poznan 2018, s. 417–422.
 • „Působení učitele češtiny v rumunském Banátu v letech 2009–2016“, in: ČJL 1/2017–18.
 • „,Síla myšlení je strašlivá.‘ Rozhovor s Ciprianem Vălcanem“, in: Iliteratura.cz 31. 5. 2016, dostupné zde
 • „,Český Banát‘ v Rumunsku jako živá laboratoř“ – „,Banatul ceh‘ din România ca un laborator viu“, in: O. L. Magde (ed.): Relaţii Romano–Cehe, Bucureşti 2015.
 • „Střípky češtiny“, in: Krajiny češtiny 6/2014.
 • „,Nedejme jim zahynouti!‘“, in: Romano-Bohemica 1/2012.
 • Exerciţii de gramaticӑ cehӑ. Cheia exerciţiilor, Editura Universitaţii din Bucureşti, Bucureşti 2011.
 • „Naše dědictví“, in: Tvar 19/2012.
 • „Imagologie jako poblouznění člověka?“, in: Naše snahy PLUS 3/2011.
 • „Setkání bukurešťských bohemistů“, in: Krajiny češtiny 2/2010.
 • „Výuka v rumunském Banátu“, in: Krajiny češtiny 0/2009.

  

Přednášky a jiné (výběr)

 • 6.–7. 9. 2018 – „Banátští Češi: cizí, jiní, nebo naši? Imagologický pohled“, přednáška, 9. mezinárodní vědecká konference Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej, Racibórz.
 • 14.–15. 5. 2018 – „Zvláštnosti a obecnosti ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro rumunské mluvčí“, přednáška, Mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc.
 • 18. 10. 2017 – „Hlavní rysy ,banátské‘ češtiny s přihlédnutím k obci Eibenthal aneb ,Copa eště děláte?‘“, přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, FF UK, Praha.
 • 10.–11. 9. 2014 – „Jak souvisí výuka češtiny v rumunském jižním Banátu a České školy bez hranic? Alternativní pohled.“ – konference „Krajané a čeština“, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, Praha.
 • 7. 8. 2014 – „O některých metodických postupech a jednom netradičním překladu“, „6. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí“, DZS, Praha.
 • 21. 2. 2014 – „Specificul limbii cehe din Banat şi influeţarea ei de cӑtre limba românӑ“ – Sympozium „Unitate prin diversitate“, Primaria S. 4, Bucureşti.
 • 5. 10. 2013 – „O procesu překladu. Struktury a koincidence” – Mezinárodní sympozium „Slavistica românească şi dialogul culturilor“, Universitatea din Bucureşti – Asociaţia Slaviştilor din România.
 • 7.–8. 10. 2011 – „Media image of Czech community in South Banat like a phenomenon of ,positive imagology‘“ – Mezinárodní sympozium „Slavic Studies in the European Context“, Universitatea din Bucureşti.
 • 27. 11. 2010 – „Transformation of Czech language in Eibenthal village, minorities as a treasure of diversity in the sea of global culture“ – Mezinárodní sympozium „Language rich Europe“, British Council, Bucureşti.
 • 14.–15. 11. 2008 – „Management şi self-management educaţional“ – Mezinárodní sympozium „Perfecţionarea managementului resurselor umane“, Casa corpului didactic, Drobeta-Turnu Severin.